I verdens byer ligger «nøkkelen» til en grønn fremtid. (Illustrasjonsfoto: EU)

200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.

Utfordringene over de nærmeste tiårene er enorme. Det er Michael Renner og Tom Prugh, begge vesentlige bidragsytere til rapporten «Can a City Be Sustainable?», som uttaler dette. De fremhever at det må grunnleggende strukturendringer til i byene, blant annet når det gjelder måten de driftes på, ressursbruk, vesentlige avfallsreduksjoner og hvordan de ser ut.

Mer enn halvparten av verdens befolkning er bosatt i byer og står for rundt 70 prosent av globalt energiforbruk. Dersom utviklingen fortsetter er det ventet at befolkningen i byene vil vokse til 6 milliarder i 2045. Det vil i så fall innebære at to tredeler av verdens befolkning bor og lever i urbaniserte miljøer.

Kollektivt må byene svare for en betydelig andel av klimagassutslippene. Men det er betydelig variasjon i utslippene fra by til by. Nederlandske Rotterdam slipper ut 29,8 tonn CO2 per capita, mens tilsvarende for Paris er 5,2 tonn. Faktorer som påvirker dette er blant annet klima, byens utforming og primære energikilder.

Nå er det svært viktig at verden tar et fast og troverdig klimagrep, understreker Renner og Prugh. -–Energibruken i transport, bygninger, avfallshåndtering og landbruket må dramatisk ned. Det er først og fremst byene som må ta ansvar i denne sammenheng.