Kontrakten på 100 komposittmaster med Eidefoss Nett er vår første på land, forteller Knut Mjåland, forretningsutvikler i OPS.

Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.

Det er ansvarlig for forretningsutvikling i OPS, Knut Mjåland, som godt fornøy «slipper» denne nyheten på årets Eliade-arrangement, som i disse dager gjennomføres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.

Tradisjonelt sett er vi en virksomhet med forankring i offshorenæringen, sier Mjåland, – Her har det dramatiske markedsfallet stilt oss overfor nye utfordringer. At vi nå får gjennomslag i kraftnæringen med en teknologi opprinnelig utviklet for et annet markedssegment er vi meget godt fornøyd med. Hittil har det bare vært en leverandør i det norske markedet for komposittmaster i regionalnettet. Nå er vi blitt to som skal konkurrere.

OPS skal levere 100 komposittmaster i regionalnettet til Eidefoss Nett. Det dreier seg om et strekk på 11 kilometer. Hverken leverandør eller oppdragsgiver ønsker å oppgi kontraktssummen, men det er grunn til å tro at det dreier seg om i størrelsesorden 10 millioner kroner.

OPS er valgt som leverandør primært på grunn av pris, men også med henvisning til gode referanser og dokumentasjon, forteller nettsjef Leif Inge Schjøberg i Eidefoss Nett.