Produksjon av nye småkraftanlegg er ikke lenger nok til å holde liv i leverandørindustrien. Det er nødvendig med en mer mangfoldig satsing i markedet. (Foto: Energi Teknikk)

Det kunne ha vært verre, men det kunne selvfølgelig også ha vært bedre. Det er Øyvind Lernes, daglig leder i Energi Teknikk, som på denne måten karakteriserer temperaturen i småkraftmarkedet for tiden.

Fleksibilitet er en viktig forutsetning for å henge med i et marked som på kort sikt ser temmelig dystert ut. I det perspektivet er jeg pessimist, men på lengre sikt er jeg optimist, slår Lernes fast. – Med 17 ansatte på lønningslisten er det tidvis en utfordring med å få endene til å møtes.

Men før ferien ser det greit ut, fortsetter Lernes. – Nå går det mest på idriftsettelse av anlegg som ble ferdigstilt i fjor høst og i løpet av vinteren.  Produksjonsmessig fikk vi en ny kontrakt i mars og ytterligere tre er under ferdigstillelse. Når jeg løfter blikket fremover i tid virker utsiktene nøkternt positive. På sikt har jeg tro på at det vil bli bygget ut vesentlig mer småkraft her i landet.

Jeg har imidlertid ingen tro på at det lenger vil være mulig å livnære seg utelukkende av markedet for nybygde anlegg. Vi må være fleksible og flytte kapasitet dit relevante oppgaver til enhver tid befinner seg. For vår del innebærer dette blant annet en større andel av servicepregede oppdrag og løpende utvikling av en smidig og fleksibel organisasjonsstruktur.