Sammen med EU og 19 andre dobler Norge FoU-bevilgningene til miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.

Kilde: OED

Under toppmøtet Clean Energy Ministerial i San Francisco presenterte olje- og energiminister Tord Lien  torsdag det samlede målet for forskningsinitiativet Mission Innovation.  

Norge er en av 21 deltakere i Mission Innovation, som i forkant av COP21 i Paris sluttet seg til et felles mål om å doble de offentlige bevilgningene til forskning og innovasjon av ren energiteknologi.

Medlemslandene investerer i dag årlig om lag 15 milliarder dollar –  rundt 125 milliarder kroner – i utvikling av miljøvennlig energiteknologi, som vannkraft, solceller og CO2-håndtering. I løpet av fem år skal beløpet dobles til 30 milliarder dollar (om lag 250 milliarder kroner).

– Dette er et viktig steg videre. Mission Innovation-landene representerer i dag 80 prosent av de globale offentlige investeringene forskning og utvikling av miljøvennlig energi. At vi nå er enige om å doble denne innsatsen, vil gjøre at vi får en raskere utvikling av de løsningene verden trenger for å redusere klimagassutslippene. Mission Innovation er avgjørende for at vi skal lykkes, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringens ambisjon er å øke den norske satsingen på utvikling av miljøvennlig energiteknologi til mer enn 2,2 milliarder kroner årlig innen 2020.

– Kunnskap, forskning og næringsrettet innovasjon er et prioritert område for denne regjeringen. En sterk satsing på utvikling av miljøvennlig energiteknologier er helt nødvendig for å løse energi- og klimautfordringene verden står overfor. Norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv har en viktig rolle å spille her. Derfor er jeg er svært glad for at vi er en del av Mission Innovation, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Offentliggjøringen ble gjort under det årlige toppmøtet Clean Energy Ministerial. Toppmøtet samler energiministre fra verdens største økonomier og noen få mindre land som har særskilt kompetanse innen viktige miljøvennlige energiteknologier. Medlemslandene står for 90 prosent av de globale investeringene i miljøvennlig energi.

Mission Innovation inkluderer følgende land: USA, Australia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Frankrike, India, Indonesia, Kina, Japan, Mexico, Norge, Saudi-Arabia, Sverige, Storbritannia, Sør-Korea, De forente arabiske emirater samt EU. Mission Innovation støttes av et parallellt initiativ fra næringslivet, «The Breakthrough Energy Coalition», ledet av Bill Gates.