laje
Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi

Fra oktober vil Eidsiva Energi være operativ med et nyetablert og konkurranseutsatt entreprenørselskap. Laje Entreprenør vil i oppstartfasen omfatte rundt 50 ansatte.

Det er daglig leder i selskapet, Are Koppang (52), som forteller dette. Det er han som har påtatt seg oppgaven med å sette kraft bak den ambisiøse satsingen. I ryggen har han et ressurssterkt konsern som på alle måter gir verdifull støtte.

Vi står foran en dugelig utfordring, bekrefter Koppang. – Det er mange aktører og hard konkurranse i entreprenørmarkedet. Entreprenørstaben i Eidsiva Nett har, i tillegg til å arbeide i eget nett, påtatt seg oppdrag for eksterne oppdragsgivere. Disse vil nå inngå i vår portfølje, blant annet sammen med oppgaver knyttet til utbygging av bredbånd (fiber) og vedlikehold av gatelys.

Det er på ingen måte snakk om å tømme nettselskapet for entreprenørressurser. Eidsiva Nett vil i fortsettelsen være selvforsynt med 70 – 75 prosent montør- og ingeniørkapasitet. Laje Entreprenør tar i første omgang mål av seg til å operere i Hedmark, Oppland og på Romerike. Etter hvert kan det bli aktuelt å satse nasjonalt på områder der selskapet har spisskompetanse.

Are Koppang, som siden 2005 har vært en drivende kraft i å bygge opp Elsikkerhet, Norge sier følgende om valg av navn på selskapet: – Det er resultat av en intern navnekonkurranse. Bruken av Laje, som betyr dagsverk/lagje, har røtter i vårt geografiske nedslagsfelt. Det ble i eldre tid særlig brukt på Østlandet om den arbeidsmengde en arbeidskar eller – kvinne skulle yte på en arbeidsdag, oftest i slåtten eller skurden.