Med digitalisering mener Powel at energibransjen er på full fart inn i en fremtid med dyptgripende endringer. (Illustrasjon: Powel)

I løpet av et lite tiår har musikk, film og tv- og bankbransjen forandret seg til det ugjenkjennelige. Digital disrupsjon har gjort CD-er og DVD-er overflødige og i bankene oppbevarer man ikke lenger kontanter. Av mange blir nå energibransjen tippet som den neste store sektoren til å gå gjennom slike enorme forandringer.

Kilde: Powel

Til grunn for den forventede disrupsjonen av energisektoren ligger en kombinasjon av teknologisk fremgang, miljøhensyn og det stadige smartere samfunnet. Smart City-konseptet er raskt blitt en reell mulighet, og ikke en fremtidsfantasi. Konseptet kombinerer flere infrastrukturelementer, blant annet forskjellige områder innenfor energibransjen.

Så hvilke muligheter ligger foran oss, og hvordan kan Powel bruke disse mulighetene på en slik måte at vi hjelper våre energikunder med å se fremover? Hvordan kan vi skape enda bedre løsninger ved å utnytte de nye mulighetene som har kommet med tingenes internett, automatisering av kunnskapsarbeid, stordata, prediktiv analyse og maskinlæring?

I de siste årene har Powel hatt et klart fokus på mobile løsninger og skyløsninger. Samtidig som vi vil fortsette å fokusere på disse områdene, vil vi bevege oss mer og mer mot en interaktiv tenkemåte som går på tvers av våre ulike forretningsområder og produkter. I Powel ligger det prestisje i å være fremoverlent og innovativ. Ny teknologi og smarte ting har gjort oss i stand til å tilby løsninger og tjenester som skaper stor verdi for din bedrift.

Utfordringer og muligheter

Digitalisering har blitt referert til som den fjerde industrielle revolusjonen. Som i alle revolusjoner finnes det her både vinnere og tapere. En av de absolutt største suksesshistoriene innen digital disrupsjon er historien om Apple. I 2007 fant de opp telefonen på ny, og under et tiår senere har salget av Apple iPhone nådd svimlende 700 millioner.

I den andre enden av skalaen finner vi Kodak. For det en gang ikoniske firmaet betydde den digitale disrupsjonen begynnelsen på slutten. I 2012 gikk bedriften konkurs, og ble skoleeksemplet på hva som kan skje om man ikke følger teknologiske utviklinger med et falkeblikk.

Hva dette utvilsomt viser oss, er at bedrifter er nødt til å forandre seg med markedet. Som en del av den pågående digitale disrupsjonen, skaper automatisering av forretningsprosesser nye forretningsmodeller. I Powel tror vi at fremdriften innen maskinlæring vil medføre at så mange som 50% av nåværende prosesser ̶ innen hvilken som helst sektor ̶kan bli automatiserte. Vi er allerede i gang med å se på hvordan kompleks maskinlæring kan være en ressurs for våre fremtidige løsninger.

Powel er ingen nykommer innen digitalisering, og vi begynte tidlig å med tilgjengeliggjøring løsninger på smarttelefoner og nettbrett. Vi har testet løsninger på smartklokker og vi benytter sensorteknologi og droner til å inspiserer strømnettet. GIS-løsninger som gir sluttkunder sanntidsinformasjon har blitt en suksess. Kart over strømbrudd levert av oss til flere norske netteiere er nå brukt både av kunder og media under stormer og andre driftsforstyrrelser.

Systemforandringer

En uunngåelig utvikling er endringen fra monolittiske systemer til sanntidsskytjenester. Vi ser at mikrotjenester som apper, tilknyttede maskiner og sensorer skaper verdi på bekostning av store, komplekse systemer.

Med løsninger som er basert på ledende teknologiplattformer som Esri ArcGIS og Microsoft Azure, kan én plattform støtte multi-infrastruktur. Det vil si at vi gjennom ett enkelt system kan støtte ulike nettverk som vann, fiber, strøm, varme og gass. I tillegg kan det støtte tilkoblede tjenester i en kommune, eller en «Smart City». Maskinlæring er et viktig aspekt av Microsoft sin Azure-plattform. Som én av få strategiske Microsoft-partnere i Norden, gir dette mange muligheter til Powel og våre kunder. Plattformen vil hjelpe oss med å håndtere de mange forandringene som er på vei i energisektoren og i andre sektorer vi jobber i.

Geotagging er en annen viktig trend som gjør det mulig for alle aktiviteter, arrangementer og fysiske komponenter å ha en geografiskegenskap knyttet til seg. Vårt nære samarbeid med Esri gjør det mulig for oss å tilby ekstremt kraftige GIS-løsninger og spatiale analyser for en rekke applikasjoner.

Kunden er sjef!

Nettselskaper opplever i dag en overgang fra dagens ressursorienterte monopol til morgendagens «nett som en tjeneste» med fleksible markeder, mikronett og lokal energi.

I energisektoren ser vi at det finnes bolighus som er fullstendig selvforsynte når det kommer til elektrisitet. I tillegg ser vi ute i Europa en økning i såkalte «prosumer homes», det vil si hus som både kan bruke og produsere energi (producer + consumer = prosumer).

Med bruken av elektriske biler og stadig bedre batterier går vi ut fra at andre, nye muligheter vil oppstå. Elektriske biler har blitt sett på som et problem for nettkapasiteten, men det er ikke vanskelig å se for seg at elektriske eller elektriske biler, kan sende overskuddsstrøm tilbake til nettet. Dermed kan el-bilen faktisk minske topplastene i nettet i stedet før å øke dem.For et land som Norge ̶ som har det høyeste antall elektriske biler per innbyggere i verden ̶ er det ingen tvil om at en slik utvikling vil påvirke nettselskapene.

Hvor skal man investere?

Nettselskap i Norge står overfor enorme investeringsbehov. Selskaper som SBB, NVE og Statnett har beregnet de nødvendige investeringene til å være i overkant av 140 milliarder kroner. Vi tror introduksjon av nye muligheter innen batterilagring, solcellestrøm og mikronett, kan redusere disse kostnadene betraktelig.

Det finnes ingen tvil om at disse forandringene vil føre til utfordringer, men de gir oss samtidig muligheten til å være innovative. De tvinger oss til å tenke på arbeidsprosessene våre på nye måter, og i mange tilfeller til å begynne med blanke ark. Sluttbrukeren blir viktigere for oss, og tjenestene vi kommer til å tilby i fremtiden vil være resultat av nye tenkemåter, og ny teknologi med uante muligheter.

I dag finner vi sensorer og informasjon overalt. Gartner har spådd at 5.5 millioner nye ting vil bli koblet til internett hver dag, og innen 2020 vil tallet på tilknyttede ting passere 50 milliarder. Ved å utnytte teknologi fra våre samarbeidspartnere har vi muliggjort nye forretningsmodeller og skapt løsninger som er uavhengige fra arvede NIS- (network information systems) eller GIS-løsninger (geographical information systems). Powels forståelse av begge disse teknologiene og prosessene, gjør at vi har unik kompetanse til å tilby veiledning og verdiskapende tjenester gjennom hele prosessen.