Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo, her illustrert med montør fra OneNordic under montasje i Lofot-ringen.

Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo for å kunne bidra til utvikling av et marked for salg av tjenester til nettselskapene.

– Nelfo organiserer den utførende del av elektrobransjen,og energientreprenørene er rene utførere av tjenester.Vi ønsker at nettselskapene skal bruke oss mer, ved at de i større grad konkurranseutsetter oppdrag som omfatter både drift og investeringer.

Det sier Kjetil Mikelborg. Han er leder for gruppen av i alt tjue energientreprenører i Nelfo, og adm. direktør i Laugstol AS (tidligere Skagerak Elektro).

Mikelborg viser til en fersk utredning Pöyry har gjort på oppdrag for Nelfo om markedet for energientreprenører i distribusjons- og regionalnettet.

Her blir markedspotensialet for konkurranseutsetting av prosjekter innen drift og investeringer i nettselskapene, utover det som allerede leveres fra entreprenørene i dag, anslått til om lag 2000 årsverk. Det tilsvarer et markedspotensial på 4-5 milliarder kroner i økt omsetning for entreprenørene. De fleste oppdragene er knyttet til prosjekter i distribusjonsnettet.

– Entreprenørmarkedet er i dag for lite, og særlig er det markedet for driftstjenester (drift, vedlikehold, vakt og beredskap mm) som har et større potensial. Men vi har et godt håp om at de regulatoriske grep som nå blir gjort av myndighetene i kjølvannet av Reiten-utvalget, vil bidra til et større og mer velfungerende marked, sier Mikelborg.

Han viser til at bare en tredel av årsverkene som blir brukt til investeringer i distribusjonsnettet, blir konkurranseutsatt. For driftsoppgavene er andelen enda mindre, mellom 15 og 20 prosent. Resten blir utført med personell ansatt i nettselskapene.

– Rapporten viser at de nettselskaper som har valgt å konkurranseutsette mye, også er de mest effektive. Det er også en positiv sammenheng mellom graden av konkurranseutsetting og leveringspålitelighet i nettet,  sier Mikkelborg, og viser også til undersøkelsen ”Outsourcing og effektivitet” som Kadak har gjort for Energi Norge.