Lav vekt, driftssikkerhet, effektivitet og kostnader knyttet til investering og drift og vedlikehold er svært viktig i utviklingen av havvind til å bli kommersielt konkurransedyktig med annen ny energi. En doktorgradsstipendiat ved NTNU kan ha skutt gullfuglen her. Foto: ABB

Et stort teknologisprang

En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 11:58

HVDC-maskinen, som er oppfinneren Pål Keim Olsens arbeidstittel på den revolusjonerende høyspenningsgeneratoren som mottok den prestisjefylte «Grønn Pris» under Forskningsrådets Energiforskningskonferanse forrige uke, kan bli et nytt norsk industrieventyr.

Omfattende laboratorietester har bekreftet at konseptet fungerer. Oppfinneren og hans støttespillere ved SINTEF og NTNU har regnet ut at effektiviseringspotensialet kan være så høyt som to til fire prosent. I tillegg betyr den svært store besparelser i vekt og investeringskostnader.

Flytter grenser

– HVDC-teknologien vil også gjøre det enklere og rimeligere å etablere vindparker lenger ut enn 120 kilometer, som er en praktisk grense for hvor langt man kan overføre kraften med AC-kabler, sier oppfinneren og gründeren Pål Keim Olsen til Energibransjen.

Forskningsleder John Olav Tande hos SINTEF Energi, som også er senterleder for forskningssenteret NOWITECH som forsker på teknologiutvikling av havvind, mener HVDC-maskinen representerer et solid teknologisprang.

– Dette er en fantastisk flott innovasjon, som også ble belønnet med vår innovasjonspris i fjor. Dersom de får med seg en eller flere tunge industrielle aktører, kan teknologien komme relativt raskt på markedet, tror han.

Nytt selskap og prototyp

Pål Keim Olsen, som er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid (disputerer i oktober) og skal begynne i en stilling som førsteamanuensis på NTNU til sommeren, vil snart etablere et selskap for å videreutvikle den patenterte teknologien og søke samarbeid med industrielle aktører.

– Det er naturlig å henvende seg til de som er store i dette markedet fra før, sier han. Også vindenergiaktører er konservative, og vil neppe satse på andre enn etablerte leverandører som man kan regne med fortsatt er i markedet om 10 år.

Han forteller at de i løpet av 2017 satser på å få opp en protoyp på opp til en tidel av maksimal effekt inkludert alle undersystemer.

– Vi har så definitivt tenkt oss at dette skal danne grunnlaget for en norsk industriutvikling. Samtidig er det viktig å ikke bli for lokale. Den største interessen for dette finner vi i land som Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Ny høyspenningsgenerator

HVDC-maskinen er en ny type høyspenningsgenerator som gir mulighet til å generere høy likespenning i første steget i energikjeden, noe som fører til en drastisk reduksjon i antallet steg hvor spenningen må omformes, som igjen fører til mindre tap i overføringen, og høyere systempålitelighet. Maskinen vil erstatte flere transformatorsteg, frekvensomformer AC/DC-omformer i et konvensjonelt vindturbinaggregat.

Ved lange overføringsavstander vil likestrøm være den beste løsning med hensyn til utnyttelse (transportkapasitet) og reduserte energitap i kabelen.

Teknologien kan øke energiutbyttet i en offshore vindpark med to til fire prosent. Den har også potensialet til å oppnå høyere pålitelighet, lavere investeringer og lavere vedlikeholdskostnader.

Vindturbinene kan også oppnå høyere oppetid, og på grunn av modulisering har teknologien potensial til å bidra til enklere masseproduksjon og offshore logistikk. Om teknologien tas i bruk, vil det bidra til at offshore vind (havvind) kan levere mer ren elektrisk energi til et samfunn som trenger det.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.