Lav vekt, driftssikkerhet, effektivitet og kostnader knyttet til investering og drift og vedlikehold er svært viktig i utviklingen av havvind til å bli kommersielt konkurransedyktig med annen ny energi. En doktorgradsstipendiat ved NTNU kan ha skutt gullfuglen her. Foto: ABB

Et stort teknologisprang

En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 11:58

HVDC-maskinen, som er oppfinneren Pål Keim Olsens arbeidstittel på den revolusjonerende høyspenningsgeneratoren som mottok den prestisjefylte «Grønn Pris» under Forskningsrådets Energiforskningskonferanse forrige uke, kan bli et nytt norsk industrieventyr.

Omfattende laboratorietester har bekreftet at konseptet fungerer. Oppfinneren og hans støttespillere ved SINTEF og NTNU har regnet ut at effektiviseringspotensialet kan være så høyt som to til fire prosent. I tillegg betyr den svært store besparelser i vekt og investeringskostnader.

Flytter grenser

– HVDC-teknologien vil også gjøre det enklere og rimeligere å etablere vindparker lenger ut enn 120 kilometer, som er en praktisk grense for hvor langt man kan overføre kraften med AC-kabler, sier oppfinneren og gründeren Pål Keim Olsen til Energibransjen.

Forskningsleder John Olav Tande hos SINTEF Energi, som også er senterleder for forskningssenteret NOWITECH som forsker på teknologiutvikling av havvind, mener HVDC-maskinen representerer et solid teknologisprang.

– Dette er en fantastisk flott innovasjon, som også ble belønnet med vår innovasjonspris i fjor. Dersom de får med seg en eller flere tunge industrielle aktører, kan teknologien komme relativt raskt på markedet, tror han.

Nytt selskap og prototyp

Pål Keim Olsen, som er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid (disputerer i oktober) og skal begynne i en stilling som førsteamanuensis på NTNU til sommeren, vil snart etablere et selskap for å videreutvikle den patenterte teknologien og søke samarbeid med industrielle aktører.

– Det er naturlig å henvende seg til de som er store i dette markedet fra før, sier han. Også vindenergiaktører er konservative, og vil neppe satse på andre enn etablerte leverandører som man kan regne med fortsatt er i markedet om 10 år.

Han forteller at de i løpet av 2017 satser på å få opp en protoyp på opp til en tidel av maksimal effekt inkludert alle undersystemer.

– Vi har så definitivt tenkt oss at dette skal danne grunnlaget for en norsk industriutvikling. Samtidig er det viktig å ikke bli for lokale. Den største interessen for dette finner vi i land som Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Ny høyspenningsgenerator

HVDC-maskinen er en ny type høyspenningsgenerator som gir mulighet til å generere høy likespenning i første steget i energikjeden, noe som fører til en drastisk reduksjon i antallet steg hvor spenningen må omformes, som igjen fører til mindre tap i overføringen, og høyere systempålitelighet. Maskinen vil erstatte flere transformatorsteg, frekvensomformer AC/DC-omformer i et konvensjonelt vindturbinaggregat.

Ved lange overføringsavstander vil likestrøm være den beste løsning med hensyn til utnyttelse (transportkapasitet) og reduserte energitap i kabelen.

Teknologien kan øke energiutbyttet i en offshore vindpark med to til fire prosent. Den har også potensialet til å oppnå høyere pålitelighet, lavere investeringer og lavere vedlikeholdskostnader.

Vindturbinene kan også oppnå høyere oppetid, og på grunn av modulisering har teknologien potensial til å bidra til enklere masseproduksjon og offshore logistikk. Om teknologien tas i bruk, vil det bidra til at offshore vind (havvind) kan levere mer ren elektrisk energi til et samfunn som trenger det.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.