Eilif Amundsen har takket for seg som styreleder i Defo, men han kommer helt sikkert fortsatt til å være engasjert til stede i energibransjen. (Foto: Defo)

I 15 år har Eilif Amundsen vært styreleder i Defo (Distriktenes Energiforening). På det nylig gjennomførte landsmøtet takket han for seg. Det fortjener en kommentar.

Sentralt plassert i Hålogaland Kraft har Eilif Amundsen gjennom mange år stått på barrikadene for små og mellomstor energiverk i distriktene. Utrettelig har han kjempet for deres interesser i mange ulike sammenhenger. Som ihuga motstander av tvangssammenslåinger har han markert seg med en klar og tydelig stemme overfor et fusjonskåt storsamfunn.

Eilif er ikke den som tar nei for et nei. Helt til topps i Storting og styringsverk er han villig til å gå for å hevde sin rett. På kammerset er det nok mange som ved flere anledninger har ønsket den viljesterke mannen dit pepperen gror. Akkurat det øret virker han å være døv på. I verbale basketak er han en vrien motstander å i seg i kast med.

Ikke bare var Eilif Amundsen den viktigste drivkraften bak etableringen av Defo. Gjennom alle disse 15 årene har han vært «personifiseringen» av organisasjonen. At han ved sin fratreden som styreleder vil forsvinne i kulissene er utopisk å tro. Stemmen til Eilif blir sikkert fortsatt lenge å høre i energibransjen. Og takk for det!