I går ble det fattet historisk vindvedtak i Eidsiva Energi. Styret ga grønt lys for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.

Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.

Kilde: Eidsiva Energi

Bedriftsforsamlingen ga sin fulle støtte til konsernstyrets anbefalinger om å gi fullmakt til at Eidsiva kan inngå avtaler for å få realisert utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Eidsiva har dermed fått mandat til å gå i sluttforhandlinger for å realisere prosjektet sammen med andre potensielle medeiere hvis prosjektets forventede avkastning tilfredsstiller fastsatte avkastningsmål.

Endelig avtale i sommer
– Dette er en historisk dag. For første gang blir Eidsiva medeier i et vindkraftprosjekt, sier styreleder i Eidsiva, Øystein Løseth. Etter planen vil Eidsiva Energi (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og tyske Stadtwerke München (60 prosent) inngå endelig avtale om utbygging i løpet av sommeren.

I drift i 2018
Utbyggingen kan starte allerede i sommer, avhengig av avskoging og utbygging av anleggsveier. Etter planen skal 31 vindturbiner med en årlig produksjon på ca. 368 GWh settes i drift vinteren 2018. Total skal det investeres 1,3 milliarder kroner i Raskiftet. Eidsivas andel er 260 millioner kroner. Kommunene Åmot og Trysil kommuner er i utgangspunktet sikret en årlig inntekt på 10,2 millioner kroner i året i 2012-kroner.