I tre timer natt til lørdag kobles strømmen fra øyene Hitra og Frøya, og et sommerlig mørke vil senke seg over rundt 10 000 øyboere. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

«På grunn av forsterkning av det elektriske linjenettet ut mot Hitra og Frøya, blir samtlige abonnenter på øyene berørt av strømstansen. Utkoblinga skjer natt til lørdag 25. juni mellom kl. 00:00 og 03:00. Vi gjør oppmerksom på at innkobling kan inntre før annonsert tidspunkt»

Kilde: TrønderEnergi

I disse tre timene vil hele øyriket være mørklagt, om du da ikke har aggregat eller annen egen strømforsyning. 

– Næringslivet på Hitra og Frøya har vært i stabil vekst. Også den private strømbruken har økt, og samlet sett har dette vært en forsyningsmessig utfordring. – Det nye nettet har tatt høyde for næringsutvikling og befolkningsøkning i øyregionen. – Vi ruster nå opp for framtida, og investerer godt over 300 millioner kroner i dette, sier nettdirektør Bård Olav Uthus. 

Opprustningen krever at det gjøres en omkobling på Hemnskjela, og dette er den største utkoblingen som er skjedd i vårt konsesjonsområde på 15 år. 7.700 SMS´er er sendt ut i to omganger, og de største forbrukerne innen næringsliv, beredskapsansvarlige i kommunene, og samtlige nødetater har alle fått beskjed. 

Statens Vegvesen har besluttet at tunnelen ut til Hitra blir stengt i de tre timene strømmen er borte: 

I framtiden vil Hitra og Frøya forsynes via en ny 132 kV-linje, og ta imot strøm fra Snilldal, der Statnett skal bygge en ny sentralnett-transformatorstasjon. I øyregionen har TrønderEnergi fire trafostasjoner, Fillan, Vikstrøm, Frøya og en på Jøsnøya som står ferdig til høsten. I 2019 skal alt stå ferdig.