Prosjektet med Nordisk balanseavregning er forsinket og lansering utsatt til 1. kvartal 2017. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.

Kilde: Statnett

-Forsinkelsen skyldes at leverandøren av systemet til den nordiske balanseavregningen har varslet at de ikke vil kunne levere et fullt fungerende avregningssystem etter avtalte krav og spesifikasjoner innen fristen, sier Minnakaisa Ahonen, som leder selskapet eSett OY som håndterer prosjektet på vegne av de nordiske systemoperatørene.

Ny dato for lansering vil bli publisert i august 2016, etter ytterligere testing og evaluering i løpet av sommeren.

En ny forsinkelse er sterkt uønsket av eSett, systemoperatørene og markedsaktørene, men etter forhandlinger med leverandøren er det klart at det ikke er mulig å unngå dette.

– Vi har løpende vurdert status og fremdrift i prosjektet og er dessverre nødt til å konkludere med at testresultatene viser at systemet ikke er klart. En oppstart som planlagt i oktober ville utsette den velfungerende balanseavregningen i hvert enkelt land for uakseptabel risiko. Det ville ikke vært en ansvarlig vei videre, sier Minnakaisa Ahonen.

eSett og de nordiske systemoperatørene beklager den ulempen dette vil medføre for alle involverte og arbeider for å få på plass et velfungerende balanseavregningssystem så snart som mulig.

Markedstestingen frem mot sommeren vil fortsette, men vil justeres til å fokusere mer på strukturverifisering og rapportering av avregningsunderlag. Ytterligere markedsaktiviteter vil bli forsinket og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på esett.com/commissioning innen utgangen av august 2016.