På sin stand på Elianden kunne LOS Elektro vise frem sin nye teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell, f.v. Ronny Olson, Jakob Særsten og Øystein Håvik.
Banebrytende teknologi:

Kabel gjennom fjellet

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 12:39

Teknologien, som har fått navnet RockRoller, ble presentert på Eliaden 2016. Kabelen blir utstyrt med spesielle klemmer som både skal hindre berøring med fjellet og sørge for at friksjonen blir minst mulig når kabelen trekkes gjennom borehullet.

LOS Elektro har nylig fått patentbeskyttelse på teknologien. Den er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da selskapet fikk et oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon som eies av Agder Energi. Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og ut i dagen. Oppdraget ble gjennomført som et vellykket pilotprosjekt.

– RockRoller-metoden er utviklet og dimensjonert for å kunne forlegge flere kilometer med høyspentkabel. Så langt setter dagens boreteknologi begrensinger for hvor store avstander som kan forseres. Men vi har god tro på at dette vil kunne løses med en videreutvikling av boreteknologien, sier Øystein Håvik, som er prosjektleder for energi i LOS Elektro.

Stor interesse

Daglig leder Jakob Særsten forteller at RockRoller-teknologien har vakt stor interesse. – Vi er i kontakt med flere av de store kraftprodusentene og nettselskapene, sier Særsten, som påpeker at det foreløpig er på kortere strekninger selskapet venter seg oppdrag fremover, blant annet i kraftstasjoner.

Han trekker frem flere økonomiske fordeler med å forlegge høyspentkabler i fjell fremfor å bygge luftlinjer:  Investeringene blir mer forutsigbare. Arbeidet med legge kabelen blir i stor grad gjort maskinelt, med stor sikkerhet for personell. Kabelen vil være kortslutningssikker forlagt uten ytre påvirkninger, godt beskyttet mot vær, sabotasje og naturkatastrofer, og driftsutgiftene vil være lave. En slik kabel vil også gi mindre energitap enn en luftlinje.

– Og fremfor alt, vi slipper de store inngrepene i naturen og all motstand som bygging av luftlinjer ofte medfører. På lengre sikt vil dette kunne bli viktige argumenter for å velge denne løsningen fremfor bygging av luftlinjer,  sier daglig leder Jakob Særsten i LOS Elektro AS.

 

På forsiden nå

Norske RME ville tillate reservasjon av kapasitet i nettet til hurtige reserver (aFRR), men de nordiske regulatorene ble ikke enige om forslaget fra de nordiske TSOene.
Småkraft AS doblet nesten produksjonen i januar, men priskollapsen gjorde at inntektene knapt økte. Nå skal selskapet bruke 2,5 milliarder kroner på å bygge nesten 1 TWh på tre år.
Natt til i dag ble oljelekkasjen i den ene skadde kabelen i Oslofjordforbindelsen forseglet og stanset.
Gjennom samarbeide med det norske gründerselskapet Tibber, kan Clas Ohlsons kunder redusere eget strømforbruk.
Vy buss har bestilt 55 elbusser, inkludert 28 «by-til-by-busser» med oppgradert batterikapasitet. Ladeløsningen har ABB fått i oppdrag å levere.
«Det nye» Jacobsen Elektro er en av de to aktørene som springer ut av konkursen. Selskapet vil videreføre den norske virksomheten, også innen relevern og kontrollanlegg, selv om NORPEC sikret seg det meste av fagkompetansen.
28. november var Jacobsen Elektro konkurs. Uken etter var NORPEC AS i gang. De 33 ansatte satt med kjernekompetansen innen relevern, men hadde ikke tilgang til utstyr og programvare de hadde brukt få dager tidligere.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS, som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi.
​Kjøper gründerselskap for å satse på energieffektivisering i bedriftsmarkedet.
Ved utgangen av 4. kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 34,4 TWh.
Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
Lyse Fiberinvest, Haugaland Kraft, BKK Digitek og andre partnere har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere en 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England.
Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019, ifølge SSB.
Reguleringsmyndigheten for energi vil analysere selskapenes avanse og lønnsomhet for å måle konkurransetrykket i sluttbrukermarkedet for strøm.
Helgeland Krafts årsresultat for 2019 preges av lavere kraftproduksjon og lavere kraftpriser enn året før. Men selskapet forventer at 2020 blir betydelig tøffere.
Onsdag ble avtalen signert.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.