På sin stand på Elianden kunne LOS Elektro vise frem sin nye teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell, f.v. Ronny Olson, Jakob Særsten og Øystein Håvik.
Banebrytende teknologi:

Kabel gjennom fjellet

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 12:39

Teknologien, som har fått navnet RockRoller, ble presentert på Eliaden 2016. Kabelen blir utstyrt med spesielle klemmer som både skal hindre berøring med fjellet og sørge for at friksjonen blir minst mulig når kabelen trekkes gjennom borehullet.

LOS Elektro har nylig fått patentbeskyttelse på teknologien. Den er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da selskapet fikk et oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon som eies av Agder Energi. Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og ut i dagen. Oppdraget ble gjennomført som et vellykket pilotprosjekt.

– RockRoller-metoden er utviklet og dimensjonert for å kunne forlegge flere kilometer med høyspentkabel. Så langt setter dagens boreteknologi begrensinger for hvor store avstander som kan forseres. Men vi har god tro på at dette vil kunne løses med en videreutvikling av boreteknologien, sier Øystein Håvik, som er prosjektleder for energi i LOS Elektro.

Stor interesse

Daglig leder Jakob Særsten forteller at RockRoller-teknologien har vakt stor interesse. – Vi er i kontakt med flere av de store kraftprodusentene og nettselskapene, sier Særsten, som påpeker at det foreløpig er på kortere strekninger selskapet venter seg oppdrag fremover, blant annet i kraftstasjoner.

Han trekker frem flere økonomiske fordeler med å forlegge høyspentkabler i fjell fremfor å bygge luftlinjer:  Investeringene blir mer forutsigbare. Arbeidet med legge kabelen blir i stor grad gjort maskinelt, med stor sikkerhet for personell. Kabelen vil være kortslutningssikker forlagt uten ytre påvirkninger, godt beskyttet mot vær, sabotasje og naturkatastrofer, og driftsutgiftene vil være lave. En slik kabel vil også gi mindre energitap enn en luftlinje.

– Og fremfor alt, vi slipper de store inngrepene i naturen og all motstand som bygging av luftlinjer ofte medfører. På lengre sikt vil dette kunne bli viktige argumenter for å velge denne løsningen fremfor bygging av luftlinjer,  sier daglig leder Jakob Særsten i LOS Elektro AS.

 

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.