På sin stand på Elianden kunne LOS Elektro vise frem sin nye teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell, f.v. Ronny Olson, Jakob Særsten og Øystein Håvik.
Banebrytende teknologi:

Kabel gjennom fjellet

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 12:39

Teknologien, som har fått navnet RockRoller, ble presentert på Eliaden 2016. Kabelen blir utstyrt med spesielle klemmer som både skal hindre berøring med fjellet og sørge for at friksjonen blir minst mulig når kabelen trekkes gjennom borehullet.

LOS Elektro har nylig fått patentbeskyttelse på teknologien. Den er en videreutvikling av løsningen som ble brukt da selskapet fikk et oppdrag av Scanelec på Hanefoss kraftstasjon som eies av Agder Energi. Det gikk ut på å forlegge en kabel fra generator gjennom et borehull til transformator etter at denne var flyttet fra kraftstasjonen og ut i dagen. Oppdraget ble gjennomført som et vellykket pilotprosjekt.

– RockRoller-metoden er utviklet og dimensjonert for å kunne forlegge flere kilometer med høyspentkabel. Så langt setter dagens boreteknologi begrensinger for hvor store avstander som kan forseres. Men vi har god tro på at dette vil kunne løses med en videreutvikling av boreteknologien, sier Øystein Håvik, som er prosjektleder for energi i LOS Elektro.

Stor interesse

Daglig leder Jakob Særsten forteller at RockRoller-teknologien har vakt stor interesse. – Vi er i kontakt med flere av de store kraftprodusentene og nettselskapene, sier Særsten, som påpeker at det foreløpig er på kortere strekninger selskapet venter seg oppdrag fremover, blant annet i kraftstasjoner.

Han trekker frem flere økonomiske fordeler med å forlegge høyspentkabler i fjell fremfor å bygge luftlinjer:  Investeringene blir mer forutsigbare. Arbeidet med legge kabelen blir i stor grad gjort maskinelt, med stor sikkerhet for personell. Kabelen vil være kortslutningssikker forlagt uten ytre påvirkninger, godt beskyttet mot vær, sabotasje og naturkatastrofer, og driftsutgiftene vil være lave. En slik kabel vil også gi mindre energitap enn en luftlinje.

– Og fremfor alt, vi slipper de store inngrepene i naturen og all motstand som bygging av luftlinjer ofte medfører. På lengre sikt vil dette kunne bli viktige argumenter for å velge denne løsningen fremfor bygging av luftlinjer,  sier daglig leder Jakob Særsten i LOS Elektro AS.

 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.