Forfatter: Stein Arne Bakken

Forrige uke steg kraftprisen til 53 øre/kWh, det dobbelte i forhold til uken før.

Multiconsult har fått prosjekteringen av Rød transformatorstasjon i Skien.

1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt i andre kvartal i år

Åtte kyr ble drept da en høyspentledning falt ned i Valdres mandag.

Multiconsult er blitt tildelt to store konsulentkontrakter for utbygging av vannkraft i Tanzania.

Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.

Prefabrikkerte nettstasjoner med konsentrator er den beste løsningen for nettselskaper som ønsker å utnytte AMS til å få et smartere nett. Det er den foreløpige konklusjonen i en studentoppgave.

Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.

– Europa higer etter miljøvennlig kraft. Norge har et meget stort potensial som fornybarnasjon. Men er dere villige til å maksimere disse mulighetene? Er dere klare til å levere?

26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.