Med Kesko som ny eier rigger Onninen seg for ny vekst, slår Endre Espeseth, adm.direktør i Onninen Norge fast. (Foto: Onninen)

Kesko kjøper Onninen. – Dette vil styrke begge enhetenes konkurransekraft, sier den norske sjefen for Onninen, Endre Espeseth.

Kilde: Onninen

Kesko-konsernet, som fra før eier Byggmakker, kjøper Onninen til en verdi av €369 millioner. Overtagelsen ble onsdag fullført etter godkjenning fra de europeiske konkurransemyndighetene.

Administrerende direktør i Onninen Norge, Endre Espeseth, er svært fornøyd.

 – Den nye konstellasjonen vil være en stor fordel for både Byggmakkers og Onninens kunder og samarbeidspartnere. Keskos virksomhet innen byggevarehandelen er en internasjonal suksesshistorie. Med Onninen på laget, et av Nord-Europas fremste konsern innen elektro- og VVS/VA-produkter, vil vi kunne se frem mot nye muligheter innen vår bransje. Vi leverer i dag omfattende løsninger for vare- og informasjonsflyt til blant annet elektrikerbedrifter, rørleggerbedrifter, entreprenører, industri, offentlig sektor. Vi står nå svært godt rigget for videre vekst, sier Espeseth. 

Spår ytterligere vekst

Administrerende direktør i Byggmakker, Knut Strand Jacobsen, mener kjøpet av Onninen åpner nye muligheter for konsernet.

– Selv om de fleste kundene vil kjenne oss igjen slik vi er i dag, som to ulike konsepter, betyr overtagelsen at vi nå med felles kunder og leverandører har muligheten til å tilby markedet et større spekter av produkter og tjenester. Mange av mulighetene ligger i å dele kunnskap, teknologi og ressurser mellom oss slik at vi kan forsterke det eksisterende tilbudet. Sammen kan vi også henvende oss mot bygg, anleggs- og eiendomsmarkedet på en helt annen måte. BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring. Vi er ikke i tvil om at dette vil styrke vår gjennomslagskraft på dette markedet, sier Strand Jacobsen.

Byggmakker arbeider allerede målrettet med å styrke seg i det norske byggevaremarkedet, og kan se tilbake på en vekst på 8,4 prosent i første tertial mot markedets 5,5 prosent. Onninen har allerede en ledende posisjon innenfor installasjonsmarkedet i Norge. Både Strand Jacobsen og Espeseth mener den nye virksomheten er særlig viktig for deres videre satsning mot det profesjonelle markedet. – Vi står nå svært godt rigget for videre vekst. Vår ambisjon er at kombinasjonen av Kesko, Byggmakker og Onninen skal være grunnlaget for å gjøre oss til en av de ledende handelsaktørene i Norge og Europa, sier Strand Jacobsen.