Jeg har sterk tro på fjernvarme i landets fremtidige fornybare energimiks, sier Frank Sagvik, daglig leder i Akershus Energi Varme og nyvalgt styreleder i Norsk Fjernvarmeforening.

Utviklingen i markedet for fjernvarme er på linje med den generelle tilstanden i fornybarnæringen for øvrig. Ikke minst på grunn av permanent lave strømpriser er aktivitetsnivået temmelig labert når det gjelder tilgang på nye store prosjekter.

Det er Frank Sagvik, daglig leder i Akershus Energi Varme og nyvalgt styreleder i Norsk Fjernvarmeforening, som slår dette fast. Han henger imidlertid ikke med hodet av den grunn, men har sterk tro på en positiv fremtid for fjernvarme.

Med 4 – 5 TWh av denne energibæreren i landets fornybare energimiks er vi på rett vei, selv om vi i Nordisk perspektiv ligger etter våre naboland, understreker han, og fortsetter.- Den ferske energimeldingen bærer bud om at det kan bli gode tider for vannbåren varme. Blant annet skal Stortinget i denne forbindelse vedta en ny teknisk forskrift. Her regner vi med at det blir lagt til rette for mer og bredere anvendelse av fjernvarme i landets infrastruktur for fornybar energi. Fleksibiliteten i denne energibæreren er ikke til å komme forbi i så måte.

Frank Sagvik og hans kolleger i fjernvarmebransjen ser med spent forventning frem til hvilke verktøy Stortinget vil satse på for effektivt å trekke samfunnet mot en grønn fremtid. Ikke minst gjelder dette også landets kommuner, som i et kort tidsperspektiv skal realisere ambisiøse energi- og klimaplaner. – For å få dette til må det handles raskt og med helhetlige grep, avslutter Sagvik.