NVE legger opp til at smartere bruk av nettet skal gi lavere strømregning. (Illustrasjonsfoto: Infratek)

NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.

Kilde: NVE

– Vi ønsker at nettleien, som utgjør en stor del av folks strømregning, skal utformes slik at det lønner seg å flytte forbruk fra perioder hvor strømnettet er høyt utnyttet, til perioder med mindre belastning. Nettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene. Jevnere strømforbruk vil bidra til å redusere nettselskapenes investeringsbehov, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. 

Demper forbrukstopper

Nettselskapene står overfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Dette vil føre til økt nettleie i årene framover. Samtidig kommer det nytt effektkrevende utstyr som gjør at mange strømkunder bruker mye strøm på kort tid. NVE ønsker at nettleien skal utformes slik at det lønner seg å begrense strømforbruket i perioder der det samlede strømforbruket er høyt.

– Vi har blant annet sett at mange lader bilene sine om ettermiddagen. Etter hvert som mange får elbil, blir det stadig viktigere at flere lader på andre tidspunkter – slik at toppen i strømforbruket hver ettermiddag kan dempes. Nytt elektrisk utstyr og nye løsninger for smarte hjem kommer til å gjøre det enkelt å styre strømforbruket, påpeker Sanderud. 

Smarte målere gjør det mulig

Nye krav til utformingen av nettleien vil først gjøres gjeldende om noen år. Alle strømkunder får smart strømmåler innen 2019, og det er disse nye målerne som gjør det mulig å innføre såkalte effekttariffer som kan stimulere til at strømmen brukes smartere. 

Ny rapport om «effekttariffer»

NVE sendte i fjor ut en rapport om mulige endringer i regelverket for hvordan nettleien skal utformes. I den nye NVE-rapporten «Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet»beskriver NVE hvordan nettleien i distribusjonsnettet bør utvikle seg i årene framover. NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring på vanlig måte.