Rainpower har fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til rehabilitering av Svelgen 1 kraftverk.

Rainpower har signert kontrakt med Svelgen Kraft AS for elektromekanisk utrustning til rehabiliteringen av Svelgen 1 kraftverk.

Kilde: Rainpower

Leveranseomfanget er horisontal francis turbin, hovedstengeventil, innløpsrør, oljetrykksanlegg, regulator, generator, og komplett elektroleveranse. Hymatek vil levere kontrollanlegget. 

Prosjektet skal igangkjøres i 2017