Oppkjøpet av Telge Kraft i Sverige er strategisk viktig for oss. Det styrker i betydelig grad vår posisjon som leverandør av strøm i det nordiske markedet, forteller Anders Gaudestad, adm.direktør i LOS AS. (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)

Strømleverandøren LOS AS har kjøpt det svenske energiselskapet Telge Kraft. Oppkjøpet er en strategisk opptrapping i det nordiske markedet for LOS Energy, bedriftsenheten til LOS AS.

Kilde: LOS AS

Selger er Telge AB som er et kommunalt selskap som også driver Telge Energi (strømleverandør i det svenske privatmarkedet) og har næringsvirksomhet innen eiendom, infrastruktur, havnevirksomhet, fjernvarme og nettvirksomhet. Bakgrunnen for salget var et ønske om å frigjøre midler for å styrke andre kommunale oppgaver.

Blant de største
Telge Kraft er blant Sveriges største sluttbrukerselskaper i bedriftsmarkedet og har sitt hovedkontor i Södertälje kommune rett sør for Stockholm. Selskapet består av 40 ansatte, hovedsakelig fordelt på salg, kraftforvaltning og administrasjon. Virksomheten skal drives videre som i dag, men vil som følge av oppkjøpet endre navn fra Telge Kraft til LOS Energy AB så snart navneendringen er behandlet av det svenske foretaksregisteret.

Gir nordisk kraft
– Telge Kraft er et svært godt strategisk oppkjøp for LOS Energy, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Begge selskaper fokuserer på nordiske bedriftskunder med et visst volum. Telge Kraft har primært en svensk portefølje med mange kjente svenske virksomheter, men også attraktive nordiske kunder. I tillegg opererer Telge Kraft en portefølje på ca 1,7 TWh vindkraftproduksjon.

– Dette passer oss, som operer nordisk, svært bra. Vi styrker vår tilstedeværelse i Sverige, som er det sterkeste markedet utenfor Norge, med over 10 TWh, sier Gaudestad, som etter oppkjøpet tilsammen kontrollerer mer enn 20 TWh i Norden.

Utvikling og vekst
– LOS er en passende og langsiktig eier av Telge Kraft, og gir riktige forutsetninger for utvikling og vekst. Med LOS i ryggen får vi en forsterket produktporteføljer, sier Frans Lundquist, VD i Telge Kraft. Begge selskapene har ulike styrker. To områder der LOS er sterkere i dag er energieffektivisering og laststyring.

– Det er svært interessante områder våre kunder vil etterspør, sier Lundquist, som også trekker også frem den gode kjemien som oppsto mellom partene når forhandlingene begynte. Det er lett å glemme at dette også handler om mennesker, arbeidsplasser og følelser. Måten ledelsen i LOS møtte oss på og la frem sine vurderinger gjorde oss relativt raskt sikre på at dette ville bli en god løsning, sier Frans Lundquist.

Kraftforvaltning som felles kjerne
Strukturelt og porteføljemessig er selskapene relativt like, men mens Telge Kraft har miljøprodukter, rådgiving og håndtering av vindkraftproduksjon har LOS Energy større fokus på energitjenester og energistyring. Begge har kraftforvaltning som kjernevirksomhet. Målet nå er å utnytte stordriftsfordeler, mersalg av produkter på tvers og utvikle en sømløs nordisk leverandørmodell som øker begge selskapenes konkurransekraft i markedet. Målinger gjort de siste årene viser også at begge selskaper scorer svært bra på kundetilfredshet og lojalitet i sine respektive markeder.

FAKTA OM LOS AS:
• LOS AS eier og driver de to merkevarene LOS Energy og LOS som opererer i hhv bedrifts- og privatmarkedet i Norden og Norge.
• Med et årlig salg på ca 8 TWh (årsforbruk til ca 500.000 husstander) er LOS Energy største energileverandør i det norske bedriftsmarkedet.
• Siden 2007 har LOS AS hatt en portefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene vil våre kunder ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
• LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med hovedkontor i Kristiansand og regionskontorer på Lysaker, i Gøteborg og Arendal.

FAKTA OM TELGE KRAFT:
• Telge Kraft selger strøm og porteføljeforvaltningstjenester til selskaper med et visst energivolum i Sverige, Danmark, Finland og Norge.
• Selskapet har 40 ansatte og har balanseansvar for nærmere 13 TWh.
• Telge Krafts datterselskap Telge Krafthandel har konsesjon fra den svenske Finansinspeksjonen til å drive rådgiving og handel med finansielle instrument i kraftmarkedet.
• Selskapet har utviklet ledende løsninger innen miljø og klima med blant annet opprinnelsesgarantier og miljøprodukter som f.eks utslippskompensasjon.