I disse dager settes strøm på den 68 km lange nye regionalnettlinjen i Lofoten. Nå tas det ytterligere grep for en mer stabil strømforsyning i regionen. (Foto: Tore Halvorsen)

I juni starter byggingen av ny 132 kV linje fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe i prosjektet med å oppgradere hele linja mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette bidra til enda tryggere strømforsyning i hele Lofoten.

Kilde: Lofotkraft

132 kV linje Kleppstad – Fygle, inkludert sjøkabler

I uke 25 starter Troms-Kraft Entreprenør opp med klargjøring for bygging av den nye 132 kV-linja som skal gå fra Kleppstad til Fygle. Dette er første etappe av oppgradering fra 66 kV til 132 kV mellom Kvitfossen i Vågan og Solbjørn i Flakstad. Prosjektet har en total lengde på ca. 101 km, og utbyggingen er delt opp i fire etapper. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022/23.

Første etappe er en ca. 34,6 km lang 132 kV-linje mellom Kleppstad og Fygle inkludert sjøkabel over Gimsøystraumen. I prosjektet som Troms-Kraft Entreprenør starter opp med nå, inngår også nye 132 kV-sjøkabler over Nappstraumen og Flakstadpollen.

Sjøkablene, som blir produsert av Nexans, legges ut av Seløy Undervannsservice AS i løpet av våren/sommeren 2017.

Kostnader med 132kV spenningsoppgradering Kleppstad – Fygle, inkludert sjøkabler og landtak, vil bli på ca. 144 mill. NOK. 

Ny transformatorstasjon i Kvitfossen, samt utvidelse av dagens stasjon på Kleppstad.

Det har allerede vært oppstart med grunnarbeidene for den nye stasjonen i Kvitfossen, men her fikk vi dessverre en liten forsinkelse i påvente av geologundersøkelse av grunnforholdene i området.

Det er Lofot-Entreprenør som har fått entreprisen på bygging av stasjonen, mens Siemens har fått kontrakten på levering av koblings- og kontrollanlegg.

Stasjonen har et kostnadsestimat på ca. kr. 59 mill. NOK og er planlagt ferdigstilt i juni/juli 2017. 

Utvidelse av  Kleppstad transformatorstasjon

Da dagens transformatorstasjon er bygd for 66 kV, må denne stasjonen utvides og oppgraderes, og dette arbeidet har startet.

Lofot-Entreprenør har også her entreprisen med påbygget, mens Siemens har levering av 132kV koblings og kontrollanlegg.

Stasjonen har et kostnadsestimat på ca. kr. 36 mill. NOK og er planlagt ferdigstilt i juni/juli 2017. 

Stasjonen er planlagt ferdigstilt i juni/juli 2017.