I løpet av få år har OneCo bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i det multidisipline entreprenørmarkedet. Blant oppdragene er montasje av 1,1 millioner AMS-målere for et 50-talls nettselskaper. (Illustrasjon: OneCo)

Med en ordrereserve på pluss to milliarder har selskapet OneCo i løpet av få år bygget seg opp til å bli en betydelig aktør i markedet for multidisipline entreprenørtjenester. Hovedtyngden av oppdrag ligger innen samfunnskritisk teknisk infrastruktur innenfor Elkraft og Telecom.

Kilde: OneCo

Blant de pågående oppdragene er også montasje av intet mindre enn 1,1 millioner smartmålere hos hjem og bedrifter.  «Vi er i gang og forholder oss til 50 nettselskaper rundt om i Norge. Logistikken er krevende og vi skal stå opp tidlig for å få ting til å klaffe, men her er vi allerede godt i gang så det skal gå bra» sier konsernsjef Marvin Jensen.

Innen Telecom har OneCo også fått en god markedsposisjon og leverer både på rammekontrakter og prosjekter hvor hovedtyngden er oppgradering av basestasjoner for mobilnettet. Men også innen tradisjonelle elektro prosjekter har det vært en økning i ordreserven.