I en ny rapport forteller energispesialisten Schneider Electric om mulighetene i fremtidens Internet of Things (IoT). (illustrasjonsfoto: Schneider Electric)

Schneider Electric spår ny bølge av digitalisering med IOT ( Internet of things). Mer fornøyde kunder, grønnere miljø og nye inntektskilder kan bli resultatet.

Kilde: Schneider Electric

I en ny rapport forteller energispesialisten Schneider Electric om mulighetene i fremtidens Internet of Things (IoT). Rapporten er basert på en undersøkelse blant 3000 ledere i 12 land og på selskapets egen IoT-ekspertise, i tillegg til tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere.

 

– Internet of things har gått fra å være et buzzword til å bli en del av hverdagen enhver fremtidsrettet bedrift må forholde seg til. Det er for sent å spørre seg om IoT, eller tingenes internett, har verdi. I 2016 må spørsmålet være hvordan vi kan få mest ut av det. Nettopp derfor har vi laget rapporten IOT 2020, forteller Dagfinn Ringås, Country President i Schneider Electric Norge.

 

Dette mener energispesialisten er de fem viktigste mulighetene med fremtidens IoT:

 

  1. Mobile medarbeidere

Med morgendagens IoT får vi en ny digital bølge som nettopp kobler dingser (Things) sammen ved hjelp av Internett. Dette gjør oss mer mobile og mer digitale enn noen gang. Den digitale bølgen får fart av sammenkoblete sensorer til lavere pris, enheter med kunstig intelligens, raskere nettverk, skytjenester og økt kapasitet til avansert dataanalyse. Med den nye bølgen trenger ikke bonden å være i fjøset for å sjekke om kua er fornøyd. Om Dagros har det bra, kan ses på iPad.

  1. Kundetilfredshet og -lojalitet

IoT gjør oss i stand til å dra nytte av hittil uutnyttede datakilder for å styrke kundeopplevelsen. Selv om mange bedrifter tenker effektivitet og lavere kostnader når de vurderer verdien ved IoT, er tilgangen til enorme datamengder og evnen til å hente sanntidsinformasjon kanskje det viktigste. IoT kan gi enda bedre kundeservice og nye muligheter for kundetilfredshet og -lojalitet. Hvem vil vel ikke like et kundesenter som har løsningen klar i det øyeblikk vi kommer gjennom telefonkøen?

  1. Kombinerer sikkerhet og fleksibilitet

En åpen, kompatibel og hybrid arbeidsmåte er grunnlaget for morgendagens IoT. Det forutsetter samarbeid om globale standarder for cybersikkerhet. I tillegg vil skybasert IoT vokse, både i popularitet og i mangfold, på tvers av systemer. Når IoT-løsninger blir tilgjengelig for folk flest, vil løsningene bli tilpasset både sikkerhetsbehov og oppgavene som skal løses. Med litt flaks kan vi tilpasse sikkerheten til jobben og ikke omvendt.

  1. Nye inntektskilder og nye forretningsmodeller

Akkurat som innovasjon og utvikling har blitt drevet av den industrielle revolusjonen, mobiltelefonen og internett, vil IoT føre til nye måter å tjene penger på og nye forretningsmodeller. Schneider Electrics software Energy Operations og Building Analytics er to gode  eksempler på IoT anvendt på drift av eiendommer. Takket være nettilkoblede sensorer kombinert med analyseprogramvare og assistanse fra selskapets energirådgivere, kan driftsansvarlige nå få umiddelbar beskjed om feil i anlegg og gripe inn øyeblikkelig før de forårsaker nedetid eller energisløsing. Datastrømmen fra anleggene aggregeres i månedlige rapporter som påpeker konkrete effektiviseringstiltak. Systemet er tatt i bruk av blant annet NTNU på Campus Gløshaugen i Trondheim med glimrende resultater (Les om prosjektet her). 
Selskaper, byer og ikke minst utviklingsland vil dra nytte av IoT-løsninger, siden disse løsningene står friere og ikke må forholde seg til tradisjonelle lover og regler. Ifølge konsulentselskapet McKinsey vil det som i dag er utviklingsland stå for hele 40 prosent av markedet for IoT-løsninger.

  1. Hjelper miljøet

IoT-løsninger bidrar til å takle noen av våre største utfordringer, nemlig global oppvarming og forurensning. Schneider Electrics rapport viser faktisk at forventningene til IoT er høyest når det gjelder effekten på klima og miljø. Både offentlig og privat sektor tar i bruk IoT-løsninger i kampen mot global oppvarming. For eksempel har Universitetssykehuset i Nord-Norge automatisert Europas største pasienthotell og leverer energieffektivitet i verdensklasse. Les mer om det her.

Fortsatt ubrukt potensiale

Selv nå i 2016 gir IoT resultater av stor verdi. Likevel, mener energiselskapet, er det stort potensiale for mer. Ifølge Schneider Electric er det mest å hente med IoT-løsninger innen disse fire områdene:

 

  1. Maksimert energieffektivitet og bærekraft gjennom smartere systemer og raskere beslutningsprosesser. Gigantiske Excel-ark er i dag erstattet av real-time kontroll på mobilen.
  2. Optimalisert maskin- og systembruk som følge av god overvåkning og analyse. Med sensorer på kritisk materiell og temperaturmåling kan du for eksempel finne svakheter og unngå nedetid.
  3. Smart, produktiv og lønnsom drift gjennom kutt i bruk av tid og ressurser. Med sanntidsanalyser kan du tilpasse driften eller produksjonen etter behovet der og da.
  4. Mobil overvåkning og redusert risiko som følge av simulering og digitalisering. Med dagens IoT-løsninger kan du sjekke fabrikkens maskineri på mobilen i sofaen og være på alerten når ulykken skjer.