Ny ABB solcelle-inverter øker effekttettheten med 40 prosent, noe som gir 30 prosent reduksjon i antall invertere.(Foto: ABB)

ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.

Kilde: ABB

Inverteren er en nødvendig komponent i solcelleinstallasjoner og konverterer likestrøm (DC) fra solcellepanelene til vekselstrøm (AC) for bruk i kraftnett. Den kraftige økningen gir slike installasjoner en helt annen lønnsomhet. Høyere effekttetthet betyr også at kraftoperatører klarer seg med 30 prosent færre invertere enn tidligere. 

Høyytelses-inverteren med inngangsspenning på 1500 VDC håndterer mer innkommende likestrøm fra solcellepanelene. Dermed reduseres antall invertere, noe som bidrar til å redusere totalkostnadene gjennom hele levetiden for et solcelleanlegg. Slike sentrale invertere brukes typisk på større feltinstallasjoner samt bygnings- og industriinstallasjoner.

Den nye inverteren er også designet for sømløs integrasjon i smarte kraftnett (smartgrid) og for å bidra effektivt til å redusere CO2-fotavtrykket fra forbruk av elektrisk energi.

ABBs ingeniører har gjort inverteren mer kompakt og derved økt effekttettheten med over 40 prosent. Det muliggjør design av invertere med økte ytelser i samme fysiske størrelse som tidligere. Med en konstruksjon som forhindrer inntrenging av luft til kritiske komponenter kan inverteren operere i miljøer fra minusgrader til ekstrem varme og i 100 prosent luftfuktighet, uten å gå på akkord med funksjonaliteten. 

Inverteren bruker ABBs innovative selvforsynte kjølesystem, som hverken trenger etterfylling av væske eller har pumper eller ventiler som trenger service. Med valgfri fjernstyrt tilstandsovervåking får operatørene tilgang til driftsdata og kan planlegge vedlikehold mer nøyaktig.

– ABB har igjen presset grensene for utviklingen av invertere. I tråd med vår Next Level-strategi er solkraft et høyt prioritert virksomhetsområde, der ABB gjør store investeringer i forskning og utvikling (FoU) og regelmessig lanserer banebrytende løsninger på markedet, sier Sami Atiya, President for ABBs divisjon Discrete Automation and Motion.

ABB leverer komplette inverterløsninger for solkraftindustrien, inkludert invertere, transformatorer og elektriske tavler. ABB har en installert base på over 22 gigawatt (GW) solkraft globalt.