23 representanter for fornybar energi protesterer kollektivt på forslaget fra OED om å avvikle ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar energi. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Olje- og energidepartementet foreslår at ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm blir avviklet. 23 representanter for fornybar energi har gått sammen om et opprop for å hindre at dette blir vedtatt. Lyse er en av dem.

Kilde: Lyse

Opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Strømkundene kan velge å kjøpe slike garantier for å premiere fornybar kraftproduksjon. Lyse har, som en av få aktører, valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier til sine kunder som et gode. Det kan det nå bli slutt på dersom Stortinget går inn for å fjerne ordningen.

I kronikken «Ikke svekk fornybar kraftproduksjon og forbrukermakten» tar et bredt utvalg fra kraft-Norge avstand fra forslaget om å avvikle ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm. De mener at det vil svekke både kraftprodusentenes inntjening og strømkundens valgfrihet.

Sigve Ekeland, avdelingsleder kraftforsyning i Lyse Produksjon, er blant dem som mener at ordningen med opprinnelsesgaranti bør fortsette.

– Sånn som det er nå med lave priser på opprinnelsesgaranti, vil det utgjøre 10-15 millioner kroner i året for Lyse dersom den avvikles. Det er likevel ikke lenge siden prisene var høyere, og vi må derfor også se for oss at prisene kan stige avhengig av markedet. Det vil også bety noe for kundene våre hvis vi ikke lenger kan tilby opprinnelsesgaranti som før. Signaler vi har fått kan imidlertid tyde på at ordningen kommer til å fortsette som før, men sikre kan vi ikke være før Stortinget har behandlet saken 13. juni, sier Sigve Ekeland.