Mandag signerte ni land med tilknytning til Nordsjøen avtale om offshore vindkraft. (Foto: Statoil)

Mandag signerte Norge en erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Målet er å bidra til kostnadseffektiv utvikling av vindkraft i Nordsjøen.

Kilde: OED

Samarbeidet er frivillig og omfatter blant annet områdeplanlegging, utvikling av overføringskapasitet, finansiering, bruk av standarder og regulering av offshore vindkraft.

– Utvikling av mer fornybar energi er viktig for Norge og Europa. For å lykkes må vi samarbeide for å utvikle lønnsomme løsninger til lavest mulig kostnad for brukerne. Norske bedrifters kompetanse fra olje-, gass- og maritim virksomhet kan gi verdifulle bidrag til næringsutvikling, sysselsetting og teknologiutvikling, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

– For å kunne gå videre fra forskning til kommersialisering av vindkraft til havs, vil det være nødvendig med test- og demonstrasjonsprosjekter. Demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte av Enova, fortsetter Lien.

Som formann for EUs ministerråd har Nederland tatt initiativ til erklæringen som mandag ble signert av EU-kommisjonen, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederland, Sverige og Norge.