Forsøker regjeringen å snikprivatisere det sentrale kraftnettet, spør Jan Olav Andersen, Leder i EL og IT Forbundet i denne fredagskommentaren.(Foto: Tore Halvorsen)

Vil regjeringa privatisere det sentrale kraftnettet? Eller mener den at kraftkablene til utlandet ikke er en del av det norske sentralnettet?

Av: Jan Olav Andersen, Leder i EL og IT Forbundet

Spørsmålet er høyst relevant, men ubesvart. Våren 2013 holdt Erna Solberg sin tale til Høyres landsmøte. Partiet staket ut kursen mot valget og vedtok politikken som skulle gjennomføres i regjering. Hun nevnte ikke ordet privatisering. Hvor står vi i dag?

Regjeringa har åpnet for at staten selger seg ned i flere selskaper, og den ønsker privatisering av åtte jernbanestrekninger. Olje- og energiminister Tord Lien har foreslått at kommersielle interesser skal få bygge og drifte kraftkabler til utlandet. I dag er det Statnett som forvalter dette ansvaret.

I 2015 skrev regjeringa i et høringsdokument (Tilleggshøring – Forslag til endringer i energiloven) at det er best om Statnett alene har ansvaret for å bygge og drifte sentralnettet. Den slo samtidig fast at utenlandsforbindelsene er en del av sentralnettet.

Enhver kabel til utlandet påvirker sentralnettet. Det tar enten i mot strømmen fra kabelen, eller så sender det strømmen ut til kabelen. Mener regjeringa likevel at utenlandskablene ikke lenger bør betraktes som en del av sentralnettet? Eller ønsker den å slippe kommersielle aktører til i sentralnettet i Norge? Uansett hva som er tilfelle, så bør regjeringa klargjøre sin politikk.

(Disse synspunktene ble første gang presentert i en kronikk i Dagbladet 13. juni)