Cenika var en av mange utstillere som hadde med seg solteknologi til årets Eliade. (Foto: Cenika)

På årets Eliade, som i forrige uke ble avviklet med 320 utstillere i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, gjorde solcelle-teknologi mye av seg. Sett i internasjonalt perspektiv utgjør sol imidlertid fortsatt et beskjedent innslag i fornybar-miksen her i landet.

Tall fra pålitelige kilder viser at de globale investeringene i solkraft i 2015 nådde 329 milliarder kroner. Det forventes at installert solkraftkapasitet i verden tredobles til 700 GWh i 2020. Deutsche bank anslår at solkraft vil bli den største kilden for strømproduksjon innen 2030.

Her i landet henger solkraftsatsingen foreløpig langt etter. Hittil i år er det installert 2,5 MW solkraft. Dette er like mye som i hele 2015. 2016 sett under ett ligger det an til en fordobling. I Norge er det i dag knappe 1000 ansatte fordelt på rundt 75 bedrifter som arbeider med solenergi.

Omfanget av solkraftsatsing blant utstillerne på årets Eliade viser at det også er positiv bevegelse i denne delen av det norske fornybarmarkedet. Norske aktører kan også ha mye å bidra med i det internasjonale solkraftmarkedet, og det er nå tatt initiativ til å etablere en mer formalisert næringsklynge innen dette markedssegmentet her i landet.