I går åpnet Statkraft to nye vindparker i Sverige med en årlig produksjonskapasitet på rundt 1,1 TWh. (Foto: Statkraft)

I går åpnet vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. De to nye parkene omfatter 123 vindturbiner som vil produsere ca 1,1 TWh årlig.

Kilde: Statkraft

Parkene ligger i Ragunda, Sollefteå og Strømsunds kommuner og eies av Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) som eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av SCA.

Björkhöjden og Ögonfägnaden er to av fire nye vindparker i Västernorrland og Jämtland som tilsammen utgjør en av Sveriges største vindkraftsatsinger. I 2013 åpnet Stamåsen vindpark (26 turbiner), og i 2014 ble Mörtjärnberget satt i drift. Sammenlagt vil de fire parkene stå for cirka ti prosent av all vindkraft som produseres i Sverige.

230 lokale bedrifter har vært involvert i byggingen. Det tok 1,6 millioner arbeidstimer å bygge parkene, noe som tilsvarer 1000 årsverk. Den faste driftsorganisasjonen består av 30 personer. Til sammen vil årlig produksjon i de fire vindparken være om lag 1,6 TWH og har en samlet installert effekt på 514 MW.