Vannkraft er den mest populære energikilden, viser TNS Gallups klimabarometer for 2016.(Illustrasjonsfoto: Marius Asheim)

Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.

Kilde: Energi Norge

Klimaendringer vurderes som den fjerde største utfordringen Norge står overfor, etter innvandring, arbeidsledighet og oppgavene i helsevesenet. Klima har falt to plasser siden i fjor, men ligger fortsatt høyere enn de fem forutgående årene og ser ut til å ha stabilisert seg i folks bevissthet.

– Klimagassutslippene i Norge øker fortsatt. Samtidig har vi et unikt utgangspunkt for omstilling med nesten hundre prosent utslippsfri kraftproduksjon. Denne kraften må vi bruke til å erstatte fossil energibruk i andre sektorer. For eksempel er kraftoverskuddet vårt allerede stort nok til å elektrifisere hele veitrafikken, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Sats på klimavennlig teknologi og fornybar energi

Politikerne får bedre karakter enn tidligere for sin innsats for klima, ifølge undersøkelsen, men fortsatt lander terningen kun på tretallet. Folkets råd til regjeringen er å prioritere forskning på klimavennlig teknologi, utbygging av fornybar energi og sterkere satsing på kollektivtransport.

– Det er gledelig at fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og at vannkraften fortsatt er «folkets favoritt». Vannkraften er den mest fleksible fornybare energikilden vi har, ettersom den kan lagres i magasiner. Det muliggjør også bruk av mer sol- og vindkraft som ikke har denne egenskapen, påpeker Ulseth.

Andre funn fra rapporten:

  • Syv av ti stiller seg kritiske til at vannkraftproduksjon i dag skattlegges hardere enn olje og gass.
  • Et økende flertall mener at nye olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel bør drives med fornybar energi.
  • Over seks av ti mener at nye miljøtiltak i vassdrag ikke må gå ut over eksisterende vannkraftproduksjon.