Fra Riksdagens korridorer meldes det om politisk flertall for 100 prosent fornybar kraftproduksjon innen 2040.

Sveriges folkevalgte forhandler nå om fremtidens kraftmarked. Det har versert spekulasjoner om tidlig nedstengning av landets kjernekraftanlegg, som kan skape store ubalanser i det nordiske kraftmarkedet.

Fredagskommentar: LOS Energy

Fra Riksdagens korridorer meldes det om politisk flertall for 100 prosent fornybar kraftproduksjon innen 2040. Det betyr kroken på døra for svenske kjernekraftverk fra 2040.

Det er også politisk enighet om at den ekstraordinære kjernekraftskatten (effektskatten), som ble innført i 2015, vil forsvinne innen 2020. Dette forteller markedet at svensk kjernekraft vil holdes i live for å sikre forsyningssikkerheten i mange år fremover.

Andre vesentlige punkter er at ny fornybar kraftproduksjon vil bli subsidiert gjennom elsertifikatmarkedet også etter 2020 og vannkraftprodusentene får redusert eiendomsskatt.

I sum gir energilekkasjene et signal om bedre rammevilkår som gjør at kraftprodusentene i Sverige skal kunne leve med lave kraftpriser i lengre tid. Det er godt nytt for norske strømkunder også.