Statkraft Ventures investerer i Smart Grid-nettløsning med digital fremtid i sikte.(Illustrasjon: Statkraft)

Statkraft Ventures GmbH skal investere i DEPsys, et selskap som utvikler Smart Grid-nettløsninger. Statkraft Ventures ledet en serie A finansieringsrunde der VNT Management og One Creation deltok. Det nyetablerte sveitsiske selskapet hentet inn til sammen ca. 3 millioner CHF (ca. 2,8 millioner EUR) i denne runden.

Kilde: Statkraft

– Den økende mengden fornybar kraft legger et enormt press på dagens nettinfrastruktur. DEPsys’ produktutvalg hjelper nettoperatører med å håndtere disse skiftende miljøene og gjør at vi kan utnytte lavspenningsnett bedre, samtidig som vi har kontroll på kostnadene, sier Matthias Dill, administrerende direktør i Statkraft. – Vi har snakket med DEPsys’ kunder og fagfolk i Statkraft og det har vist seg at DEPsys har en overlegen løsning for å integrere flere fornybare energikilder i nettet.

Strømnett er konstruert for sentral energiproduksjon og ovenfra og ned-fordeling til kundene. Den økende andelen fornybar energi fra desentraliserte solenergi- og vindkraftanlegg, samt fra batterier, gjør at den elektriske stabiliteten til nettverkene ikke lenger er garantert. DEPsys’ Smart Grid-løsninger overvåker og kontrollerer nettverket i sanntid for å stabilisere systemet, sikre forsyningen og optimalisere energiflyten ved hjelp av intelligente algoritmer i en desentralisert arkitektur.

– Potensialet for Smart Grid-løsninger er enormt. I årene som kommer vil alle nettoperatører måtte håndtere de problemene som fornybar energi vil skape for distribusjonsnettverket, sier administrerende direktør Michael de Vivo i DEPsys. – Fordelen med vår løsning er at den er enkel å installere i eksisterende utstyr uten at en trenger en komplisert nettverksmodell. Det gir lavere kapital- og driftskostnader, samtidig som en unngår ett enkelt feilpunkt.

Sanntidskontroll med GridEye

DEPsys GridEye-produkter kan installeres i elektroskapene i distribusjonsnettet og drives helt uavhengig av hverandre. Etter montering kalkulerer GridEye nettets topologi helt på egen hånd. Det er særlig nyttig i land der en ikke kjenner topologien, som for eksempel Kina og India. Det gjør også nettet mer robust når nettoperatøren gjennomfører endringer i nettet. Ved hjelp av standardiserte tilkoblinger (plug and play), kan teknikere installere en enhet på kun 20 minutter – det sparer tid og kostnader.