Ny læreplan for energioperatører vil være gjeldene fra 1.august. Det vil ikke lenger være tvil om at energioperatøren kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg. (Foto:Tussa)

Energi Norge har lenge jobbet for at Faglig råd for elektro skal utarbeidet en ny læreplan for energioperatører, og det vil ikke lenger være tvil om at energioperatøren kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg.

Kilde: Energi Norge

– Ny læreplan legger vekt på en styrking av blant annet elsikkerhet, risikovurdering og dokumentasjon, samt en økt oppmerksomhet på elektrofaglig og elsikkerhetsmessig systemforståelse og selvstendighet, sier Thor Egil Johansen fra Energi Norge, som har vært leder av fagplangruppen som sammen med bransjen har laget forslag til ny læreplan.

Lager ny veileder

Både formål og læreplanmålene er tydeligere på at lærlingene etter endt læretid vil ha kompetanse til montering, vedlikehold og drift, og at energioperatøren skal kunne jobbe selvstendig på lav- og høyspenningsanleggene innen kraftproduksjon.
Den nye læreplanen vil gjelde fra 1.august 2016. I den forbindelse vil Energi Norge også utarbeide en revidert utgave av sin veileder til læreplanen, som vil være klar til denne trer i kraft. De virksomhetene som har brukt veilederen som utgangspunkt for opplæring vil ikke oppleve at endringene er så store, siden veilederen har vært mye mer detaljert enn læreplanene.

Håper på flere lærlinger i faget

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) sitter som observatør i faglig råd for elektro, og er derfor godt informert om ny fagplan for energioperatørfaget. DSB er positive til at fagplanen nå har et øke fokus på elektrofaglig og elsikkerhetsmessig systemforståelse og selvstendighet. De har gitt uttrykk for at såfremt læreplanen med veileder blir fulgt opp i læretiden er disse meget vel kvalifisert elektrofagarbeidere som kan inneha selvstendig jobb på produksjonsanleggenes lav og høyspenningsanlegg.
– Vi håper med dette at virksomhetene tar opp mange lærlinger i faget, for denne fagutdanningen er skreddersydd produksjonsanlegg, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland