Naturvernforbundet jubler over at Stortinget gikk enstemmig mot regjeringens forslag om å tillate kraftutbygging i elver som er varig vernet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Stortinget går enstemmig mot regjeringens forslag om å tillate kraftutbygging i elver som er varig vernet. - Det er svært gledelig at Stortinget slår fast at vern er vern, selv om det føles litt absurd å måtte slåss for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Kilde: Naturvernforbundet

De 389 vassdragene som er vernet mot kraftutbygging, er noen av de viktigste seirene til norsk miljøbevegelse noen sinne. Desto mer presserende har det vært å stanse regjeringens åpning for å tillate utbygging også i disse vassdragene.

Stortinget sørger også for at det satses mer på energieffektivisering. Nå har Stortinget skjerpet meldingen med et mål om redusert energiforbruk i bygninger på 10 TWh sammenliknet med dagens nivå innen 2030. Det tilsvarer forbruket til en halv million norske husstander.

– Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Den energien utgjør Norges største kraftverk, sier Haltbrekken.