Avtalen med Ymber, som kjøper vår eierandel i Kvænangen Kraftverk ,er viktig, både i et finansielt og strategisk perspektiv, understreker konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft. (Foto: Troms Kraft)

Troms Kraft AS (Troms Kraft) og Ymber AS (Ymber) har inngått avtale om at Ymber kjøper Troms Kraft Produksjons eierandel i Kvænangen Kraftverk. Eierandelen er på 48,2 %, og avtalen innebærer at Ymber betaler MNOK 370 for aksjeposten.

Kilde: Troms Kraft

 I samme avtale har partene kommet til enighet om at Troms Kraft AS skal kunne overta Troms fylkeskommunes eierandel i Ymber AS (16,67 %). For Troms Kraft er denne avtalen positiv både sett fra et strategisk og finansielt perspektiv.

– Salget av eierandelen i Kvænangen Kraftverk bidrar til at konsernets gjeld reduseres og konsernets bokførte egenkapital økes, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft, og legger til: – Kraftbransjen står overfor mange utfordringer i tiden fremover, og det vil bli stadig viktigere å søke allianser for å stå sterkere. Avtalen åpner for at vårt gode samarbeid med Ymber kan styrkes ytterligere. Salget av Troms fylkeskommunes aksjepost i Ymber er behandlet og godkjent av de øvrige eierne i Ymber.

Troms fylkesting uttrykte seg positiv til salg av aksjene i Ymber i møte den 15. juni. Eiere av Ymber AS er Troms Fylkeskommune (16,7 %), Kautokeino kommune (16,7 %), Loppa kommune (8,3 %), Kvænangen kommune (8,3 %), Kåfjord kommune (16,7 %), Skjervøy kommune (16,7 %) og Nordreisa kommune (16,7 %).