Nå tilbyr TrønderEnergi testpiloter i Sør-Trøndelag muligheter til å produsere fornybar energi fra leid solcellepanel. (Illustrasjonsfoto: NVE)

Energimarkedene endrer seg. Fossile kilder skal ut, flere fornybare kilder skal inn. Nye teknologier og ny energimiks skaper nye forretningsmuligheter.

Kilde: TrønderEnergi

TrønderEnergis ambisjon er å bane videre vei for fornybarsamfunnet, og samtidig gjøre god forretningsvirksomhet ut av det.

 – Vår vannkraftproduksjon har røtter 100 år tilbake i tid, vi var først ute med kommersiell vindkraft, og nå ruller vi ut en pilot på solkraft for privatboligmarkedet, sier Ståle Svenning, leder for TrønderEnergis satsing på forretningsområdet Ny Fornybar.

TrønderEnergi søker etter testpiloter i Sør-Trøndelag som ønsker å bli produsent, bruker og selger av egen solkraft ved å installere solcellepanel på boligen sin.

Personene som blir med på solkraftpiloten vil få tilbud om å leie et solcellepanel spesialtilpasset sitt tak.

 – De som blir med på piloten slipper dermed å ta en stor investeringskostnad, alt du må betale er noen hundrelapper i måneden i leie, forklarer prosjektleder i TrønderEnergi, Andrea Dahl Viggen.

De solcellepanelene som er aktuelle for installasjon i denne piloten, samt sol- og værforholdene i Trøndelag, vil typisk gi en årsproduksjon på rundt 4 000 kWh i året. Så etter at månedsleien på noen hundrelapper er betalt så starter inntjeningen. Først sparer kunden penger fordi egenprodusert kraft gjør at man kjøper mindre kraft fra de tradisjonelle kraftselgerne. Og på de tidene av døgnet kundene produserer mer solkraft enn de bruker, så forplikter TrønderEnergi seg til å kjøpe denne kraften. Om dette totalt sett går i pluss eller minus for kunden avhenger derfor først og fremst av hvor høy eller lav strømprisen er. Dagens relativt lave strømpriser gjør at man ikke bør gå inn i denne piloten hvis økonomisk vinning på kort eller mellomlang sikt er viktigste motivasjon.

Solcellepanelene som skal brukes i denne piloten vil bli nøye valgt ut slik at de både tåler og passer godt til trønderske sol- og værforhold.

– Vi kommer til å levere snøavvisende rammer på installasjonen rundt solcellepanelene, lover prosjekleder Andrea Dahl Viggen.

 
For TrønderEnergi representerer de nye teknologiene både muligheter og trusler.

– Ryggraden i vår virksomhet er produksjon og distribusjon av sentralisert vannkraftproduksjon. I de siste årene har vi tatt sterke posisjoner innen vindkraft. Og selv om mye fossil energi skal ut av energimixen, så vil det ta lang tid, og ny fornybar vil derfor også konkurrere mot etablert fornybar. Det nye representerer derfor både en trussel og en mulighet for oss. Men uansett er det ingen løsning for oss å forholde oss passiv eller reaktiv til utviklingen. Solkraft i Norge kommer til å komme enten vi vil det eller ei, og da er det naturlig for oss igjen å innta pionérrollen, avslutter Ståle Svenning, solsjefen sjøl.