haraldrud
Varmesentralen på Haraldrud i Oslo. Arkivfoto: Hafslund

Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen i Oslo overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.

Kilde: Hafslund

Avtalen innebærer at alle eksisterende kunder i Tiedemannsbyen fra 1. august 2016 vil få fjernvarmeleveranse fra Hafslund Varmes fjernvarmenett i Oslo. I igangværende og planlagte byggeprosjekter vil Hafslund Varme medvirke i prosjekteringen av tilkoblingen av nye utbygningsfelt.

Aksjene i Ferd Energi overdras den 31. august, og selskapet vil fusjoneres inn i Hafslund Varme.

– Vi er glade for å kunne meddele at vi etter en god prosess har kommet fram til enighet med Ferd Energi om å overta fjernvarmeleveransen til Tiedemannsbyen og aksjene i selskapet, sier Eirik Folkvord Tandberg, konserndirektør for Hafslund Varme.

– Utviklingen av Tiedemannsbyen og Ensjøområdet er positivt og spennende for Oslo. Vi ser fram til å levere fornybar fjernvarme til en voksende kundegruppe i den nye bydelen, fortsetter Tandberg.

– I forbindelse med relokalisering av varmesentralen til Tiedemannsparken var det viktig for oss at vi også revurderte de forretningsmessige aspektene ved energivirksomheten i Ferd Energi, siden strømprisen har utviklet seg svakere enn det vi opprinnelig forventet. I tillegg til å vurdere fortsatt leveranse fra vårt eksisterende anlegg, innledet vi en dialog med Hafslund Varme om påkobling til eksisterende fjernvarmenett for å vurdere hvorvidt dette var en løsning som var god for kundene, samtidig som de fortsatt ville få en miljøvennlig varmeleveranse. Etter en god prosess, hvor Hafslund Varme opplyser at de nå har en fornybarandel på 98,8 prosent, er vi fornøyd med å ha funnet en god løsning ved at Hafslund Varme vil sørge for videre leveranse av fornybar fjernvarme til våre kunder i Tiedemannsbyen, sier Carl Brynjulfsen, styreleder i Ferd Energi.

Energikilder i produksjonen av fjernvarme i 2015. 

Overdragelsen av selskapet er gjennomført som et ledd i Hafslund Varmes satsing på videre vekst og utvikling av fjernvarme i Oslo.
– Vi jobber for at fornybar fjernvarme skal være det foretrukne valget av energiløsninger til nye bygg og ved videre byutvikling i Oslo, sier Eirik Folkvord Tandberg.

Energi

Per juni 2016 er årlig leveranse av fjernvarme i Tiedemannsbyen på 1,2 GWh, fordelt på to felt med boliger og næringsbygg. Det er en forventning om en samlet årlig energileveranse 9,1 GWh fordelt på 13 felt i 2023.

Tiedemannsbyen

Tiedemannsbyen utgjør en betydelig del av utbyggingen på Ensjø med sine cirka 1400 leiligheter, og ligger på området der den tidligere Tiedemanns tobakksfabrikk var etablert. Hele Ensjø er i forvandling til å bli en ny spennende sentrumsbydel med en blanding av boliger, kontorer, handel og servicetilbud. Når området etter planen blir ferdig utbygd, vil området bestå av rundt 7000 nye boliger og cirka 10.000 arbeidsplasser.

Om Hafslund

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i 115 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Hafslund Varme AS har 12 varmesentraler i Oslo-regionen. Fjernvarmeproduksjonen i 2015 var på 1,6 TWh, og ble levert til cirka 880 boligblokker, 3300 eneboliger/rekkehus og 1100 næringsbygg.