ABBs nye fabrikklinje i Skien leverer komplette nettstasjoner for kraftdistribusjon.(Foto: ABB)

Næringsminister Monica Mæland var med på åpningsseremonien når ABB ekspanderer for å møte økt etterspørsel etter nettstasjoner til kraftdistribusjon og integrering av ny fornybar energi.

Kilde: ABB

ABB markerte sine første 100 år i Skien i 2015 og innleder de neste 100 årene med å investere i en helt ny produksjonsenhet. Selskapet fikk 6500 kvadratmeter ekstra fabrikkarealer da produksjonen av nettstasjoner flyttet inn i nytt bygg på Nylende i Skien tidligere i 2016. Det er en arealøkning på rundt 50 prosent. 

Næringsminister Monica Mæland (H) var til stede når den nye fabrikklinjen ble offisielt innviet for et par dager siden. 

– Det er ikke hver dag det åpnes nye produksjonsenheter her til lands, og vi setter spesielt stor pris på at næringsministeren vil være med og markere begivenheten. Vi er stolte over å kunne satse offensivt i et marked hvor vi forventer det skal skje mye framover, forteller Ken Isaksen, leder for mellomspenningsvirksomheten til ABB i Skien.

– Distribusjon av elektrisk kraft vil aldri gå av moten, og større kapasitet vil støtte våre vekstambisjoner, sier han.

ABBs fabrikker for mellomspenningsprodukter i Skien produserer nettstasjoner og ringkabelanlegg. Hovedfunksjonene til et ringkabelanlegg er å sikre pålitelig kraftdistribusjon til næringsvirksomhet og boligfelt og å bryte strømmen for å beskytte mennesker og materiell dersom en feil skulle oppstå i nettet. Det er ikke ulikt sikringene i sikringsskapet til en bolig, men på høyere spenningsnivåer.

En komplett nettstasjon fra ABB i Skien består normalt av selve huset av typen «Magnum», «Senior» eller «Junior», et ringkabelanlegg på spenningsnivå 12, 24 eller 36 kilovolt (kV), en transformator og en lavspenningstavle fra ABBs nabofabrikk i Skien.

ABB i Skien produserer nettstasjoner og ringkabelanlegg for både det norske og internasjonale markedet. 

– Med økt kapasitet kan vi dekke økt etterspørsel etter pålitelige og smarte kraftprodukter til utbygging og utvikling av distribusjonsnett og til integrering av fornybar energi i kraftnettene, sier Tom Rune Bjørtuft, som er leder av den nye forretningsenheten og satsingen innenfor nettstasjoner.

– Nå kan vi satse enda mer på eksport og på utvikling av nye produkter. Vi kommer til å lansere en ny nettstasjon i glassfiber i 2016, et produkt som er spesielt beregnet på tøffe, korrosive miljø, som langs norskekysten, sier Bjørtuft.

Arealene ABB nå tar i bruk ligger mellom dagens to fabrikker og henger fysisk sammen med ABBs lavspenningsfabrikk helt nord på området. Inntil for et par år siden var det GPV som holdt til der, ABBs tidligere komponentvirksomhet. 

Flyttingen innebærer også at ABB frigjør plass til utvikling av produksjonen av ringkabelanlegg i den opprinnelige fabrikken. 

– Konkurransen er tøff, så vi vil så langt som mulig dekke økt etterspørsel ved å jobbe mer effektivt. Det vil være med på å sikre arbeidsplasser i Telemark. Og dersom utviklingen fortsetter slik den gjør nå, håper vi å kunne tilby flere å jobbe ved et av fylkets største og eldste arbeidsplasser, sier Ken Isaksen.