Troms Kraft-sjef Semming Semmingsen karakteriserer det rettslige tapet mot det svenske revisjonsfirmaet Grant Thornton Sweden AB som uventet. Anke vil bli vurdert. (Foto: Troms Kraft)

Troms Kraft AS fikk ikke medhold i søksmålet mot det svenske revisjonsfirmaet Grant Thornton Sweden AB (GT) og revisor Elisabeth Simonsson.

Kilde: Troms Kraft

 – Dette utfallet hadde vi ikke ventet oss, og vi er overrasket. Vi skal nå gå gjennom dommen i detalj med våre advokater for å vurdere om vi skal anke saken til Hovrätten, den svenske lagmannsretten, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

Det var i kjølvannet av den omfattende regnskapsmanipulasjonen i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft & Kultur i Sverige AB (KKAB) at Troms Kraft i 2013 stevnet GT og revisor Elisabeth Simonsson inn for retten, og saksøkte selskapet for MSEK 1 774. GT var revisor for KKAB for regnskapsårene 2003 – 2010. I samme rettssak ble også GTs søksmål mot Switch Nordic Green AB (SNG, selskapet som tidligere var KKAB) og søksmål mot fire tidligere styremedlemmer i KKAB behandlet. GT fikk delvis medhold i søksmålet mot SNG. Søksmålet mot de fire tidligere styremedlemmene er frafalt grunnet kjennelsen i hovedsøksmålet.

Ankefrist i saken er satt til tre uker. Troms Kraft vil nå bruke tiden frem til ankefristen for å vurdere videre steg i saken. Rettssaken pågikk fra september 2015 til mars 2016 i Stockholms tingsrätt. Domsavsigelse ble offentliggjort i dag, og hovedpunktene i dommen er som følger:

· Troms Kraft AS får ikke medhold.

 · Troms Kraft AS dømmes til å betale erstatning til Grant Thornton Sweden AB, pålydende MSEK 19,2.

 · Troms Kraft AS dømmes til å betale erstatning til revisor Elisabeth Simonsson, pålydende MSEK 19,1.

· Grant Thornton Sweden AB får delvis medhold i søksmålet mot Switch Nordic Green AB, som dømmes til å betale      saksomkostninger til Grant Thornton Sweden AB, pålydende MSEK 0,55, og til revisor Elisabeth Simonsson pålydende MSEK 0,55.

· Grant Thornton Sweden AB og revisor Elisabeth Simonsson skal solidarisk dekke saksomkostninger til de fire tidligere styremedlemmene, totalt pålydende MSEK 33,8.