I dag er det 160 år siden tidenes antakelig mest geniale ingeniør og oppfinner ble født. Dagens samfunn hadde sett helt annerledes ut, uten Nikola Teslas genistreker.

Tekst: Atle Abelsen

Prinsippet bak vekselstrømmen, eller en trefaset, vekselvirkende tilstand av elektrisk spenning, ble oppfunnet sent på 1880-tallet av Nikola Tesla, Galileo Ferraris, Mikhail Dolivo-Dobrovolsky og Jonas Wenstrøm. De jobbet uavhengig av hverandre, og kom fram til litt forskjellige prinsipper, men det var Nikola Tesla som til slutt utviklet praktiske anvendelser for prinsippet.

I 1887 patenterte han en revolusjonerende induksjonsmotor som kunne utnytte verkselspenningen, og på samme tid var han hjernen bak Westinghouses «Polyphase System» som utkonkurrerte Edisons DC-baserte energidistribusjon.

Les mer:

Om Nikola Tesla på Wikipedia