Fra 1. september kan strømkunder få avregnet både nettleie og forbruk på en og samme faktura fra sin kraftleverandør. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Fra 1. september kan kundene få nettleie og strømforbruk avregnet på én faktura fra sin kraftleverandør. Nettselskapene har tidligere vært alene om å tilby dette, men NVE har bestemt at også kraftleverandørene skal kunne tilby dette til kundene.

Kilde: NVE

Energi Norge forbereder sammen med medlemsbedriftene en standardavtale mellom nettselskaper og kraftleverandører som skal bidra til en effektiv gjennomføring av såkalt gjennomfakturering. Avtalen er basert på NVEs regelverk nedfelt i avregningsforskriften. Avtalen foreligger nå i utkasts form og vil bli gjort tilgjengelig i august.

– Flere steder er det innledet prosesser mellom nettselskap og kraftleverandører for oppstart av gjennomfakturering. Erfaringene fra mange av disse prosessene er trukket inn i arbeidet, forteller næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Trygghet for kundene

Det er viktig å legge gjeldende regulering til grunn. Det vil si at innføring av gjennomfakturering ikke endrer på ansvarsforholdene til nettselskaper eller kraftleverandører utover at sistnevnte får ansvar for innbetalingene for strøm og nettleie med avgifter fra kundene ved alle normale betalingsrutiner.

– Trygghet for kundene er viktig og myndighetene har stilt krav om økonomiske garantier for kraftleverandører som vil tilby en totalregning. Kundene vil også kunne se den orginale nettavregningen fra nettselskapet for sin egen kontroll, opplyser Haugen.

Tilrettelegger for bransjen

Etter at NVE i mai fastsatte forskriftsbestemmelser for gjennomfakturering, er det arbeidet i bransjen med å legge til rette for dette. Utover å tilby en standardavtale til bruk mellom nettselskap og kraftleverandør, har prosessen vist at mange selskaper kan se det hensiktsmessig med et driftsvedlegg til avtalen hvor lokale tekniske forhold eller andre spesielle behov kan beskrives. Dette vil bidra til at gjennomføringen kan skje mest mulig strukturert fra start.

Mange detaljer må avklares og tiden frem til gjennomføring er kortere enn ønskelig. Systemtilpasninger hos selskapene må imidlertid initieres av det enkelte selskap.