Energimerkeordningen for bygg, her illustrert med de nybygde hovedkontorene til Skagerak Energi (t.v.) i Porsgrunn og Agder Energi i Kristiansand. Er flyttet fra NVE til Enova.

1. juli flyttes ansvaret for energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova. NVE vil fortsatt ha ansvaret for å føre tilsyn med om reglene for energimerking av bygninger følges.

Kilde: NVE

– Enova har gode forutsetninger for å utvikle energimerkeordningen videre i samspill med sine informasjonsaktiviteter og tilskuddsordninger, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Fra 1.juli overtar Enova ansvaret for energimerkeordningen for boliger og bygninger, i tråd med Olje- og energidepartementet beslutning høsten 2015. Energimerkesystemet og svartjenesten blir den samme som tidligere, og brukerne vil derfor ikke merke store forskjeller i overgangen. 

NVE fører tilsyn

– Vi ser fram til et godt samarbeid med Enova. Energimerket er etablert som en god målestokk for bygningers energistandard, og det ligger et stort potensial i å bruke merket for å fremheve god kvalitet og lave energikostnader. Vi i NVE vil gjøre vårt for at energimerket i enda større grad enn i dag blir tatt i bruk i markedet, sier Skrivarhaug.

Energimerkeordningen ble etablert i 2010 med plikt for eiere til å energimerke alle boliger og yrkesbygg ved salg og utleie. Yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest. I tillegg er det plikt til å energivurdere kjel- og varmeanlegg der det brukes fossilt brensel, og klimaanlegg. Energivurdering skal gjennomføres hvert fjerde år og skal sikre god drift og vedlikehold av anleggene.

Boligeiere kan selv registrere sin energiattest på www.energimerking.no, men nybygg og yrkesbygg skal registreres av en ekspert. 

Over 600 000 energiattester

Det er registrert 622 000 energiattester. Det klart største antallet er for boliger, mens omtrent 23 000 attester er for yrkesbygg.

Energikarakter A beskriver de mest energieffektive byggene. En prosent av energiattestene har denne karakteren. For yrkesbygg var den tilsvarende andelen 1,3 prosent.

2,7 prosent av samtlige attester hadde mørk grønn oppvarmingskarakter, mens den tilsvarende andelen for yrkesbygg alene var 2 prosent. Mørk grønn innebærer en stor andel oppvarming fra annet enn elektrisitet og fossilt brensel.

 Energimerkesystemet tilbyr flere ulike måter å registrere energiattest. Det største antallet er registrert med enkel registrering (79 prosent), mens en mindre andel har valgt å registrere flere detaljer med såkalt detaljert registrering (7 prosent). 13 prosent av attestene ble laget av eksperter, og de fleste av disse gjelder yrkesbygg og nybygg.

 Det er lastet opp com lag 22 000 rapporter fra energivurdering av tekniske anlegg. De fleste dreier seg om ventilasjonsanlegg.