Torgeir Brovold, Nettalliansen (t.v) og Espen Kåsin, Rejlers Embriq (t.h.) er godt fornøyd med at utrullingen i Nettalliansens AMS prosjekt er i gang i h.h. til planlagt oppstart, og ser frem til fortsettelsen: Innen utgangen av 2018 så skal det leveres nye smarte strømmålere til over 180.000 husstander over hele Norge.

Rejlers Embriq AS inngikk i juli 2015 en avtale med Nettalliansen AS om innføring og drift av nye smarte strømmålere (AMS) til over 180.000 hjem over hele Norge. Prosjektet startet opp i august 2015, og utrullingen har nå startet som planlagt! Det er Rakkestad Energi som er først ute av de 29 nettselskapene som deltar i prosjektet.

Kilde: Rejlers

Embriq er totalleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Oppstart som planlagt

– Nettalliansens AMS-prosjekt er et komplekst prosjekt med både utrulling av målere, instrumentering av nettstasjoner, etablering av sentral IT-løsning og integrasjon med Elhub for de 29 nettselskapene. Ved oppstart av prosjektet planla partene at utrulling av smarte målere skulle starte 8. juni 2016 hos Rakkestad, sier Espen Kåsin, Direktør for Software i Embriq. – Utrullingen startet på dagen den 8. juni hos Rakkestad. Dette betyr at sentralsystemet er etablert, pilotprosjekter er godkjent og at rutiner knyttet til montasjeprosess og driftstjenester er etablert, forteller Espen Kåsin fornøyd.

Tjenesteleveranse er viktig

– Vi uttalte ved avtaleinngåelsen i fjor at Embriq fremstår som den rette samarbeidspartner til å løse nettselskapenes utfordringer rundt innføring av Elhub og AMS, og det mener vi er blitt bekreftet gjennom det siste året, sier Torgeir Brovold, adm. dir. i Nettalliansen. – Vi har vært tydelige på at det er viktig å velge en leverandør med gjennomføringsevne på en tjenesteleveranse som ivaretar AMS investeringene og sikrer forpliktelsene våre, og så langt opplever vi at Embriq leverer bra, sier Brovold som understreker: Å kjøpe tjenester er en viktig del av vår strategi for å kunne levere kostnadseffektiv og fremtidsrettet nettdrift. Dette gir nettselskapene en dynamikk og fleksibilitet som vi mener blir avgjørende for et moderne nettselskap, sier Brovold.

Besøker de tusen hjem

Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 180.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. De nye smarte strømmålere vil også øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.

– De nye mulighetene for å sikre kvalitet i strømforsyningen kombinert med en mer effektiv nettdrift er vesentlige for oss. Hvis det eksempelvis oppstår problemer med spenningskvalitet eller jordfeil ute hos en kunde vil vi nå få automatisk varsling og kan umiddelbart iverksette feilretting, forteller Brovold. 

Nettalliansen

Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap. Nettalliansen skal ivareta eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen er i sterk vekst og har for tiden 47 selskap på eiersiden, med til sammen 268.000 nettkunder. Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt å nyttiggjøre kompetansen hos eierne gjennom lønnsom samordning av eiernes ressurser.

Om Embriq

 Rejlers Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Rejlers Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT som skaper innovasjon og øker kundenes konkurransekraft. Rejlers Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg. Rejlers Embriq er en del av det svenske børsnoterte Rejlers – konsernet.