Ved å si nei til opprinnelsesgarantier sier Olje- og energiminister Tord Lien samtidig nei til en halv milliard kroner, hevder Arvid Bekjorden i Defo i denne kommentaren.(Illustrasjonsfoto: OBOS Energi)

Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.

Av: Arvid Bekjorden, Defo (Distriktenes Energiforening)

Opprinnelsesgarantier er en ordning der selgere av fornybar energi kan få en tilleggspris til den vanlige kraftprisen man får ved salg til for eksempel kraftbørsen. Dette bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar energi, kontra såkalt skitten kraft fra kull, olje og lignende. For miljøet er derfor denne ordningen svært positiv. Opprinnelsesgarantier gjør fornybar kraft mer lønnsom og vil være med å påvirke omleggingen til en mer klimavennlig kraftproduksjon på sikt.

Olje- og energiminister Tord Lien vil avvikle ordningen om opprinnelsesgarantier.    

DET OFFENTLIGE VIL TAPE mest

Defo er den første til å innrømme at ordningen er komplisert og vanskelig å forstå. Men inntil videre bør ordningen bestå så lenge det ikke finnes bedre alternativer. I all hovedsak er det norske kraftverk eid av kommuner, fylker eller staten som høster inntekter av ordningen betalt i hovedsak av innbyggere utenfor Norge. Inntektene på cirka en halv milliard norske kroner bør vi ta vare på. Inntil ordningen eventuelt erstattes av noe bedre. Vi håper ikke Tord Lien velger å si nei takk til disse inntektene.

NVE SIN KRAFTMIKS

Det er NVEs beregning av den såkalte kraftmiksen til forbrukere i Norge som skaper oppmerksomhet rundt ordningen. NVEs kraftmiks kan være vanskelig å forstå for uinnvidde. Ordningen viser den finansielle handel knyttet til opprinnelsesgarantiene og i det lyset er konklusjonene fra NVE at forbrukerne i Norge, som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgarantier har 75,1% kraft fra fossil eller atomkraftverk. Vi i Defo tror potensialet for enda større inntekter på salg av opprinnelsesgarantier er til stede.