Støvet har enda ikke lagt seg og det er vanskelig å se alle konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU.

Britenes beslutning om å forlate EU kom overraskende på de fleste.

Kilde: LOS Energy

Finansmarkedene reagerte umiddelbart med å sende børsene i Asia ned. Det britiske pundet svekket seg markant. Også råvarepriser ble berørt. Store utslag i råvareprisene har igjen påvirket både europeiske og nordiske kraftbørser. 

Spotprisen holder seg sterk på grunn av kortsiktige begrensninger i tilbudssiden. Fremtidsprisene på kraft har derimot falt kraftig.

Støvet har enda ikke lagt seg og det er vanskelig å se alle konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Naturlig nok blir de europeiske markedene berørt. Beslutningen påvirker trolig også kull- og oljepris. De mest pessimistiske analytikerne peker på muligheten for en ny global nedgangskonjunktur.