I et kryptisk forlik er Statnett og Nettpartner blitt enige om å fortsette samarbeidet. I dette inngår avslutning av to kontrakter. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.

Kilde: Statnett

Statnett og Nettpartner er imidlertid uenige om det foreligger hevingsadgang knyttet til de to prosjektene. Statnett ønsker å heve, noe Nettpartner bestrider grunnlaget for, men partene er kommet til et forlik for avslutning av kontraktene. Øvrige prosjekter løper videre i henhold til kontraktene. Forliksavtalen er konfidensiell mellom partene.