Kontrakt på komplett elektromekanisk utrustning til to nye småkraftanlegg gjør seg godt i ordreboken til Energi Teknikk. (Illustrasjonsfoto: Energi Teknikk)

Det er trange tider i småkraftmarkedet, men noen lyspunkter er det. I juni har Energi Teknikk fått kontrakt på leveranse av komplett elektromekanisk utrustning til to nye anlegg.

Kilde: Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning for aggregat 2 i Briksdalen minikraftverk. Leveransen består av en horisontal francisturbin på 290 kW, designet for 60 meter fallhøyde. Anlegget skal leveres på nyåret 2017.

Energi Teknikk har signert kontrakt om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Tesgjolo kraftverk. Leveransen omfatter ET peltonturbin med effekt på 1,06 MW med tilhørende generator, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Anlegget bygges for 180 meter fallhøyde. Utstyret skal leveres våren 2017. Tesgjolo kraftverk ligger i Voss kommune i Hordaland.