I et normalår registreres det rundt 45 000 sky-til-bakke-lyn i Norge i juli. (Foto: Colourbox)

Modem og rutere er mest utsatt for lynskader. 30 prosent av oss har opplevd å få elektronisk utstyr ødelagt av lynet, viser undersøkelse fra If.

Kilde: Newswire

Modem og rutere topper listen over utstyr som nordmenn har fått ødelagt av tordenvær. 13 prosent av oss har mistet internettilgangen på den måten, viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.

– TV og PC er også høyt oppe på listen over ting som ødelegges etter en aktiv lynsommer. Det er enklere å unngå slike skader enn jeg tror mange er klar over, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i forsikringsselskapet If.

I fjor ble det meldt inn 7137 lynskader her i landet, ifølge Finans Norge. Hittil i år er det allerede registrert over 700 skader.

– Om sommeren lyner og tordner det mest i Agder-fylkene, Telemark og på Østlandet, og klart mer i innlandet enn ved kysten. Det ser vi også av skadetallene våre, sier Vennesland.

Juli er spesiell. Mer enn en tredjedel av luft-til-bakke-lynnedslagene oppstår da.

Lærte lekse

Heller ikke eksperter på sikkerhetstiltak mot lynskader går klar av skadene. Vennesland har fått ødelagt TV-en. Det samme har dekningssjefen i Telenor, Bjørn Amundsen.

– Jeg må innrømme at jeg selv for noen år siden ikke var veldig flink til å følge rådene vi ga til publikum. På grunn av det har jeg fått ødelagt flere rutere i tordenvær. Men etter at vi fikk lynvern i sikringsskapet og i stikkontaktene, har ikke noe utstyr blitt skadet, sier Amundsen.  

Det beste rådet mot skader er å ta ut ledninger fra støpselet, men rådet har noen begrensninger.

– For det første kommer tordenværet ofte når du ikke er hjemme. Det er også mer utstyr enn pc og telefon som er avhengig av modemet og ruteren. Hvis jeg drar ut kontakten til ruteren, vil jeg samtidig slå ut deler av boligalarmen, sier Amundsen.

Derfor mener han lynvern er beste løsning. En undersøkelse utført for forsikringsselskapet If i fjor viste at en av tre boligeiere ikke vet om de har installert slikt vern.

To steder

I sikringsskapet monteres såkalt grovvern, som ser ut som en automatsikring. Prisen for ettermontering ligger på 2500-3000 kroner.

– Grovvernet hjelper mye, men internett- eller antenneuttaket og kontaktene som finelektronikken er koblet til, trenger et ekstra vern. Det kalles finvern. Prisen ligger på 500-1000 kroner for et av god kvalitet, sier risikosjef Arild Juell-Andersen i If.

Unngå de billigste pluggbare lynvernene. Slike er ofte ikke testet for det norske strømnettet.

– Hvis du har villa- eller innboforsikringen i orden, er du dekket mot skadene etter et tordenvær. Du gjør likevel lurt i å unngå skadene. I tillegg til egenandel er det mye plunder og heft med å skaffe seg nytt utstyr, sier Juell-Andersen.