Over de siste fem årene har vi gitt 200 MNOK i utbytte til våre eiere, forteller Kjell Eliassen, adm.direktør i Varanger Kraft. (Foto: Varanger Kraft)

Generalforsamlingen i Varanger Kraft AS har besluttet å dele ut 30 millioner kroner i utbytte for 2015.

Kilde: Varanger Kraft

Varanger Kraft-konsernets årsresultat for 2015 ble på 71 millioner kroner, noe som er 36 millioner kroner høyere enn året før. Fallende strømpriser ble kompensert via høyere kraftproduksjon, samtidig som betydelige innsparinger i pensjonskostnader og økt inntektsramme for nettvirksomheten også bidro til å løfte resultatet.

– Vi er glade for å kunne gi et solid utbytte til eierkommunene i tider hvor den generelle inntjening i bransjen er fallende. Årets utbyttenivå er tilpasset konsernet finansielle utsikter, og med dette har eierkommunene mottatt 200 millioner kroner de siste 5 årene, sier administrerende direktør Kjell Eliassen.

Varanger Kraft eies av kommunene Sør-Varanger (31,25 %), Vadsø (21,87 %), Deatnu-Tana (12,5 %), Vardø (12,5 %), Båtsfjord (9,38 %), Berlevåg (6,25 %) og Unjárgga-Nesseby (6,25 %). Fordelingen av utbyttet bestemmes av kommunenes eierandel.