Stange Energi tar kreativt grep og satser på solenergi sammen med solcelleselskapet Otovo. (Foto: Stange Energi)

For kort tid siden kunne adm.direktør Ragnhild S. Sveen endelig slippe nyheten om at Stange Energi inngår et samarbeid med solcellefirmaet Otovo for å satse på solkraft, med på laget er også Hedmark Bondelag.

Kilde: Redaksjonen i Defo (Distriktenes Energiforening)

Det er ikke første gang Stange Energi satser på nye ideer, de fortsetter her i samme ånd som da de begynte satsningen på varmepumper for noen år siden. 

SOL I HJERTET

Allerede i sommer går Stange Energi går foran som et godt eksempel og installerer 160 solcellepanel på taket til hovedkontoret. Energiselskapet vil satse stort på å levere utstyr til solstrøm. 

Solenergi er framtida. Egen strømproduksjon fra sola vil ha en viktig signaleffekt når vi skal ut i markedet. Det er viktig at Stange Energi er med på å utvikle energimessige miljøløsninger, uttalte Administrerende direktør Ragnhild S. Sveen til Hamar Arbeiderblad denne uken. 

SOL I SINNET

Kristen Bartnes ble nettopp gjenvalgt som styreleder, han er like positiv som Sveen. Solstrøm er en spennende nysatsning. Vi har allerede montert automatiske strømmålere hos abonnentene. Med solcellepanel montert på takene, vil all produksjon av strøm gå til Stange Energi og bli utregnet utifra forburk på fakturaen.

SOL BARE SOL

Bartnes kan også fortelle at Energiselskapets kraftproduksjon fra taket vil kunne dekke energibehovet til to eneboliger. Til sammen 36.000 kilowattimer.