Også Tafjord-byga på Vestlandet har fått sin ladestasjon. Det var daglig leder Gro Marita Valdal i Kraft- og skredsenteret som sto for den offisielle åpningen. (Foto: Tafjord)

Nå støtter Enova videre utbygging av hurtigladestasjoner i transportkorridorene

Kilde: Enova

Vurderer du å investere i utbygging av ladestasjoner for elbil? Da kan du søke om støtte fra Enova. Enova støtter energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, gjennom investeringsstøtte til utbygging av en ladeinfrastruktur langs hovedfartsårene.

Støtten skal stimulere til økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy langs norske veier, og sikre at elbilister kan kjøre lengre strekninger i hele landet uten redsel for å gå tom for strøm. Støtten gis gjennom programutlysninger på gitte strekninger og strekningspakker med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan.

Tredje programutlysning er nå åpen for søknader

Denne utlysningen dekker følgende strekningspakker:

 1. Pakke 1
  1. E18 Oslo-Ørje/Magnor
  2. RV2 Kongsvinger-Elverum
  3. E16 Magnor-Kongsvinger-Kløfta
  4. RV35/E16 Jessheim-Hønefoss-Hokksund
  5. RV4 Oslo-Mjøsbrua
 2. Pakke 2
  1. E134 Drammen-Haugesund
  2. RV36 Seljord-Eidanger
  3. RV9 Kristiansand-Haukeligrend
  4. RV13 Jøsendal-Voss
 3. Pakke 3
  1. RV5 Lærdal-Florø
  2. RV15 Otta-Måløy
  3. E136 Dombås- Ålesund
  4. RV70 Oppdal-Kristiansund

Strekningskrav gjelder kun til Sjøholt ved E39

Det skal leveres uavhengige søknader for hver strekningspakke, og det vil bli gitt tilsagn for hver strekningspakke. Aktørene står fritt til å søke på flere strekningspakker.

Søknadsfrist for tredje utlysning er 8. august 2016.

For spørsmål knyttet til utlysningen kan denne epostadressen benyttes:ladeinfrastruktur@enova.no.